Nieuw beleid voor sluiting drugspanden

Geplaatst op dinsdag 1 augustus 2023

Als er drugs in een woning of gebouw worden aangetroffen, heeft een burgemeester de mogelijkheid om het pand te sluiten. Dit doet een burgemeester op basis van het Damoclesbeleid. Hierin zijn de regels opgenomen voor zo’n sluiting. De burgemeester van Peel en Maas heeft een nieuw Damoclesbeleid vastgesteld, waarin nieuwe regels zijn opgenomen.

Een nieuw onderdeel van het beleid is dat de burgemeester voortaan ook een woning of gebouw kan sluiten als er een handelshoeveelheid lachgas wordt aangetroffen. Lachgas is sinds 1 januari 2023 opgenomen als softdrugs in de Opiumwet en daarmee kan voor deze overtreding ook een pand gesloten worden.

Waarom sluit de burgemeester een drugspand?

Inwoners van Peel en Maas moeten zich veilig voelen in hun straten, wijken, dorpen en het buitengebied. De productie en handel in drugs is een onwenselijke situatie, die ernstige gevolgen kan hebben voor de openbare orde en veiligheid. Daarom sluit de burgemeester woningen of (bedrijfs)panden waar sprake is van verkoop, aflevering, verstrekking of het daartoe aanwezig hebben van verdovende middelen. De burgemeester maakt altijd een zorgvuldige afweging bij een sluiting en houdt rekening met eventuele bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld of de bewoner zorg nodig heeft of dat er kinderen in het huis wonen.

Meld verdachte zaken

  • Heeft u het vermoeden van een drugspand in uw buurt?
  • Hoort of ziet u verdachte zaken, zoals opvallend veel verschillende mensen die kort op bezoek gaan?
  • Of activiteiten op vreemde tijdstippen?

Kijk niet weg en meld het bij de politie via 0900 8844 of via de wijkagent. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem, 0800 7000 of maak melding op Meld Misdaad Anoniem. Bij direct gevaar belt u 112.