Maasterras in Kessel blijft behouden voor MFA De Paort

Geplaatst op woensdag 12 juli 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft op maandag 10 juli 2023 besloten om het Maasterras in Kessel niet te verkopen en het terras te behouden voor MFA De Paort. Met dit besluit komt er duidelijkheid voor alle betrokken partijen.

Eerder besloot het college om navolging te geven aan een intentieovereenkomst uit 2014 met de eigenaren van het naastgelegen B&B het Raadhuys en ‘in principe over te gaan tot het te koop aanbieden van een deel van het terras aan de eigenaren van de B&B’. Aan dit besluit werden enkele voorwaarden verbonden, waar aan voldaan moest worden voordat tot verkoop zou worden overgegaan.

Motie gemeenteraad

De gemeenteraad heeft onlangs een motie aangenomen waarmee zij het college oproept om te regelen dat het terras in de huidige vorm en omvang deel blijft uitmaken van MFA De Paort. Naar aanleiding van deze motie is het college nogmaals met betrokken partijen in gesprek gegaan en heeft alle documentatie over het Maasterras nog eens integraal bekeken. Gebleken is dat de voorwaarden die zijn verbonden aan het eerdere collegebesluit niet uitvoerbaar zijn.

Meerdere gesprekken en een mediation traject hebben niet de gehoopte oplossing voor alle partijen opgeleverd. Er is onvoldoende perspectief voor een passend alternatief dat op instemming van alle partijen kan rekenen. Dit heeft het college doen besluiten om het Maasterras niet te verkopen en daarmee voor alle partijen duidelijkheid te scheppen.

Communicatie

Het besluit van het college is persoonlijk medegedeeld aan de eigenaren van de B&B en aan MFA De Paort. De gemeente blijft in contact met alle betrokkenen en doet een beroep op de partijen om zich in te spannen voor een goed buurmanschap. Wanneer beide partijen in de toekomst alsnog gezamenlijk tot een ander alternatief komen, dan kunnen zij dit aan het college kenbaar maken.