Woning in Baarlo gesloten

Geplaatst op dinsdag 11 juli 2023

Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo heeft besloten om een woning aan de Wilhelminastraat in Baarlo te sluiten voor een periode van drie maanden. De burgemeester sluit deze woning, omdat er sprake was van handel in softdrugs.

In de woning en een bijbehorend voertuig trof de politie een aanzienlijke hoeveelheid hennep aan. In de woning bevonden zich allerlei materialen om hennep te verpakken of te verwerken. De onveilige manier waarop de elektriciteit was aangesloten, zorgde voor een reëel brandgevaar.

De eigenaar van de woning heeft de sluiting proberen te voorkomen door een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechter. Met deze voorlopige voorziening verzocht hij de rechter om het besluit om de woning te sluiten, te schorsen. Op woensdag 5 juli 2023 heeft Rechtbank Limburg de zaak behandeld en de voorlopige voorziening afgewezen. Vervolgens is de gemeente overgegaan tot sluiting van de woning.

Waarom sluit de burgemeester een drugspand?

Bewoners van Peel en Maas moeten zich veilig voelen in hun straten, wijken, dorpen en het buitengebied. De productie en handel in drugs is een onwenselijke situatie, die ernstige gevolgen kan hebben voor de openbare orde en veiligheid. Daarom sluit de burgemeester woningen of (bedrijfs)panden waar sprake is van verkoop, aflevering, verstrekking of het daartoe aanwezig hebben van verdovende middelen. Dat doet de burgemeester op grond van artikel 13b van de Opiumwet en het Damoclesbeleid.

Meld verdachte zaken

Heeft u het vermoeden van een drugspand in uw buurt? Hoort of ziet u verdachte zaken, zoals opvallend veel verschillende mensen die kort op bezoek gaan? Of activiteiten op vreemde tijdstippen? Kijk niet weg en meld het bij de politie via 0900-8844 of via de wijkagent. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 of maak melding op de website Meld Misdaad Anoniem. Bij direct gevaar belt u 112.

U kunt ook contact opnemen met de adviseurs Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente op telefoonnummer 077-306 66 66. Wilt u liever anoniem blijven? Mail dan naar iserietsnietpluis@peelenmaas.nl.