Peel en Maas zet in op versnelling woningbouw

Geplaatst op dinsdag 4 juli 2023

Wonen voor iedereen. Met dat motto stelt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor om een huisvestingsfonds in te stellen voor de komende 5 jaar. Met dit fonds wil de gemeente de bouw van zowel tijdelijke als vaste woningen snel mogelijk maken. Het is een van de plannen uit de kadernota 2024, die op dinsdag 11 juli 2023 door de gemeenteraad wordt behandeld.

Naast het stimuleren van de woningmarkt, wil het college ook inzetten op het aanpassen van de openbare ruimte aan de klimaatverandering, het verbeteren van de verkeersveiligheid en onderhoud aan wegen en riolering. Andere zaken die in de kadernota aan bod komen, zijn handhaving en veiligheid, met onder andere het voortzetten van de inzet van 2 Boa’s. Waar dat nodig is, wil het college de gemeentelijke organisatie versterken, om de extra taken die de gemeente heeft gekregen goed te kunnen uitvoeren en de dienstverlening op peil te houden. Verder wordt voorgesteld om een bijdrage te doen aan het Kunstensymposium in Baarlo.

Wonen voor iedereen

De gemeente wil het woningbouwtempo van de afgelopen jaren, met 800 nieuwe woningen in 4 jaar, vasthouden. Om dit doel te bereiken, worden in de kadernota meerdere voorstellen gedaan.

Een van de voorstellen is het opzetten van een huisvestingsfonds. In bepaalde gevallen komen woningbouwplannen, die zorgen voor goede woningen voor de juiste doelgroep, niet van de grond door een financieel tekort. Voor die gevallen wil de gemeente voor de jaren 2024 – 2028 een fonds instellen van 100.000 euro per jaar, om te zorgen dat dit soort plannen alsnog door kunnen gaan. Als de gemeenteraad met dit voorstel instemt, wordt een regeling voor dit huisvestingsfonds uitgewerkt.

De gemeente wil ook overgaan tot een actievere grondpolitiek, met name in de dorpen waar de behoefte aan woningen het grootst is, te beginnen aan de oostkant van de gemeente, Baarlo, Maasbree, Kessel en Kessel-Eik. De gemeente gaat verder met de nieuwbouwprojecten Kuukven in Baarlo, Panningen Zuid en Giel Peetershof in Egchel. En er wordt een vervolg gegeven aan de mogelijkheden van pré-mantelzorgwoningen en woning- en kavelsplitsing, en aan het toevoegen van 5 extra woonwagenstandplaatsen.

Vitale gemeenschappen

In Peel en Maas geloven we in de kracht van de gemeenschappen, waar mensen zorgen voor elkaar en samen tot mooie initiatieven komen. De gemeente ondersteunt hierbij waar dat nodig is. Zo wordt samen met inwoners gewerkt aan de gebiedsvisie in Baarlo, de toekomstvisie voor het centrum van Maasbree en een masterplan voor Kessel-Eik. In samenwerking met ondernemers wordt het Experience Centre verder ontwikkeld. Samen met inwoners en organisaties zet de gemeente in op de mentale weerbaarheid van jongeren, waarbij er aandacht is voor middelengebruik.

Begroting in balans

De kadernota is de voorloper op de begroting, die in het najaar door de gemeenteraad wordt behandeld. De begroting van Peel en Maas is in balans. Aan de ene kant is er ruimte om te investeren en is er geld beschikbaar om in de komende jaren grote projecten te realiseren.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de verbouw of nieuwbouw van scholen, een nieuwe sporthal in Maasbree, verkabeling van de hoogspanningslijn bij Kessel en Kessel-Eik, het centrumplan in Panningen en het Pius Park. Voor de meeste van deze projecten moet de gemeenteraad nog een besluit nemen, maar er is dus al geld voor opzij gezet, zodat bij een positief besluit van de gemeenteraad dit geld beschikbaar is.

Om de gemeentelijke financiën op orde te houden, en te zorgen dat Peel en Maas ook in de toekomst tegen een stootje kan, wordt elk jaar 3 miljoen euro toegevoegd aan de gemeentelijke ‘spaarpot’. Doordat de financiën op orde zijn, kunnen de gemeentelijke belastingen voor de inwoners en ondernemers laag blijven.