CycloMedia maakt foto’s in Peel en Maas

Geplaatst op donderdag 29 juni 2023

Van begin juli tot begin september maakt CycloMedia foto’s in Peel en Maas. CycloMedia is gespecialiseerd in het in beeld brengen van de omgeving. Met speciale auto’s maken ze 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Gevoelige informatie zoals personen en kentekens worden onherkenbaar gemaakt.

Registratie en verwerking van beelden

Het doel van de opnamen is de registratie en verwerking van beelden in een database. Deze foto mogen onder strenge voorwaarden gedeeld worden met publieke en private organisaties. Deze opnamen worden gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, ondersteuning bij het maken nieuwe wetgeving en voor de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. 

Meer informatie

Voor vragen, inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid of het aantekenen van bezwaar, neemt u contact op met CycloMedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel of via privacy@cyclomedia.com. Kijk voor meer informatie op de website van CycloMedia.

CycloMedia heeft een Functionaris Gegevensbescherming die toeziet op het naleven van de AVG voorschriften. CycloMedia heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken op grond van artikel 6.1 sub f AVG. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.