Het project Delta Rhine Corridor gaat van start

Geplaatst op donderdag 25 mei 2023

De Delta Rhine Corridor is een verzameling van initiatieven om gelijktijdig meerdere ondergrondse buisleidingen aan te leggen. Deze buisleidingen lopen van Rotterdam via Moerdijk naar Chemelot in Geleen en naar de Duitse grens.

De Delta Rhine Corridor komt ook door onze gemeente. Het gaat om de aanleg van 6 buisleidingen voor het transport van waterstof, aardgas, CO2, ammoniak, lpg, propeen en meerdere ondergrondse gelijkstroomverbindingen.

Het plan is om de buisleidingen grotendeels aan te leggen op de plek waar nu al een bestaande gasleiding van de Gasunie ligt. De buisleidingen komen vanuit de gemeente Horst aan de Maas onder de A67 door de gemeente binnen en bij Kessel gaan de leidingen onder de Maas door naar de gemeente Beesel.

Online talkshow

Vanaf 2 juni 2023 kunt u kijken naar een online talkshow over de Delta Rhine Corridor. U kunt de uitzending bekijken via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Informatiebijeenkomst

Om meer over het project te vertellen zijn er in Limburg 3 informatiebijeenkomsten over de Delta Rhine Corridor. Het zijn inloopbijeenkomsten zonder centrale presentatie, en u hoeft zich niet aan te melden. Er zijn medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Gasunie aanwezig om vragen te beantwoorden.

  • Dinsdag 6 juni 2023, van 19.00 uur tot 21.00 uur, in het Fortuna Stadion, Milaanstraat 120, 6135 LH Sittard
  • Woensdag 7 juni 2023, van 19.00 uur tot 21.00 uur, in Cultureel Centrum de Beuk, Nieuw Holsterweg 27, 6061 EG Posterholt
  • Donderdag 8 juni 2023, van 19.00 uur tot 21.00 uur, in Harmoniezaal Tegelen, Posthuisstraat 30, 5931 EN Tegelen

Waarom de Delta Rhine Corridor?

Het kabinet ziet een aantal uitdagingen voor de toekomst, waarvoor de Delta Rhine Corridor een oplossing kan bieden. De buisleidingen zijn nodig in Nederland en tussen Nederland en Duitsland.

Klimaat

In 2030 moet Nederland 55 procent minder CO2 uitstoten, vergeleken met 1990. Dit kan door over te gaan op hernieuwbare energie.

Energie

Voor het energiesysteem van Nederland zijn duurzaamheid, leveringszekerheid en energie-onafhankelijkheid belangrijk. Ontwikkelingen zoals de Russische inval in Oekraïne spelen hierin een rol.

Economische waarde industrie

Voor het behoud van de economische waarde van de grote industrieclusters is het verduurzamen van bedrijfsprocessen waarvoor nu fossiele grond- en brandstoffen worden gebruikt noodzakelijk.

Vervoer van gevaarlijke stoffen

Buisleidingen onder de grond kunnen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen een goed alternatief zijn voor vervoer via spoor, weg en water.

Wie ontwikkelt het?

Gasunie treedt op namens de Delta Rhine Corridor Partners. De Delta Rhine Corridor Partners willen de buisleidingen gelijktijdig aanleggen. Hierdoor wordt de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt. Bovendien bespaart dit tijd in de besluitvorming en zijn de kosten lager. De buisleidingen zijn voor het grootste deel voorzien in de grond die in 2012 voor buisleidingen is gereserveerd.

Reageren op de plannen

Op vrijdag 26 mei 2023 start de verkenningsfase van de Delta Rhine Corridor met de publicatie van het Voornemen en het voorstel voor participatie. U kunt reageren op de plannen vanaf vrijdag 26 mei tot en met donderdag 6 juli 2023 via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Meest gestelde vragen

Projectinformatie

Wat is de Delta Rhine Corridor?

De Delta Rhine Corridor (DRC) is een nieuwe bundel buisleidingen die van Rotterdam via Moerdijk en Venlo richting Geleen en Duitsland gaat lopen met als voornaamste doel het mogelijk maken van grootschalige verduurzaming van de (zware) industrie. Het Nederlandse deel van het spoor voor deze buisleidingen is circa 270 kilometer lang en loopt door 3 provincies en 28 gemeenten.

Waar komen de buisleidingen te liggen?

De buisleidingen gaan van Rotterdam richting Geleen en Duitsland lopen. Er wordt nog onderzocht waar de buisleidingen precies komen te liggen. Het is de bedoeling zoveel mogelijk de strook vanuit de Structuurvisie Buisleidingen (SVB) te volgen. De SVB-strook is ruimte die de Rijksoverheid heeft gereserveerd voor toekomstige buisleidingen om gevaarlijke stoffen te transporten.

Het voornemen is om in de gemeente Peel en Maas de buisleidingen grotendeels aan te leggen op de plek waar nu al een bestaande gasleiding van de Gasunie ligt. De buisleidingen komen vanuit de gemeente Horst aan de Maas onder de A67 door de gemeente binnen en bij Kessel gaan de leidingen onder de Maas door naar de gemeente Beesel.

Waarvoor gaan de buisleidingen gebruikt worden?

Er wordt onderzocht welke buisleidingen er moeten komen. We kijken naar leidingen voor waterstof, CO2 (koolstofdioxide), lpg en propeen. Ook onderzoeken we of er buisleidingen voor aardgas en ammoniak kunnen komen en kabels voor gelijkstroom.

Welke partijen zijn betrokken bij de Delta Rhine Corridor?

Het project DRC is een publiek-private samenwerking. Daarbij zorgt de Rijksoverheid onder andere voor het behartigen van het nationaal belang, de ruimtelijke inpassing en het coördineren van het vergunningsproces (Rijkscoördinatieregeling) en eventuele financiering. De partijen die samenwerken om het project DRC te realiseren, zijn Gasunie, OGE, Shell en BASF. Mogelijk sluit TenneT hier nog bij aan.

Nut en noodzaak

Waarom is de aanleg van de Delta Rhine Corridor nodig?

Door ondergrondse buisleidingen aan te leggen voor waterstof en CO2 kunnen zware industrieën in Nederland en Duitsland verduurzamen en kan de uitstoot van CO2 sterk verminderen. Als er buisleidingen gebruikt worden voor ammoniak, lpg en propeen, dan is er minder transport van deze gevaarlijke stoffen nodig over de weg en het spoor. Tenslotte versterkt dit project de strategische positie van de haven van Rotterdam en de andere industrieclusters in Noordwest-Europa.

Omgeving

Wat ga ik zien van de buisleidingen?

De buisleidingen worden ondergronds aangelegd. Op nog te bepalen locaties komen enkele bovengrondse stations. De bovengrondse stations beïnvloeden de stroom van vloeistoffen. Boosterstations zorgen voor het transport van de vloeistoffen bij de juiste druk. En bovengrondse afsluiters kunnen delen van het systeem uit bedrijf nemen, voor bijvoorbeeld onderhoud. Waar dit precies zal zijn, wordt nog onderzocht.

Is de inhoud van de buisleidingen gevaarlijk voor de omgeving?

De mogelijke stoffen waarvoor de buisleidingen gebruikt gaan worden, zijn waterstof, aardgas, CO2, lpg, propeen en ammoniak. Er wordt uitvoerig onderzoek gedaan naar de veiligheid. De buisleidingen worden alleen aangelegd als we aan kunnen tonen dat de veiligheid gewaarborgd kan worden. Net zoals we dat ook kunnen zeggen over de huidige (aardgas)leidingen die onder de grond liggen.

Welke werkzaamheden kan ik verwachten? Wat ga ik merken van de aanleg?

Waar gebouwd wordt, is overlast vaak onvermijdelijk. Welk soort werkzaamheden op welke plek uitgevoerd gaan worden, is nu nog niet duidelijk. Voor eigenaren van grond waar de buisleidingen in komen te liggen, kan het zijn dat hun perceel enkele dagen tot enkele maanden niet of minder bereikbaar is. Omwonenden kunnen te maken krijgen met wegen die opengebroken moeten worden en bouwverkeer. We proberen de overlast natuurlijk tot een minimum te beperken. Dat doen we bijvoorbeeld door de omgeving tijdig te informeren over de werkzaamheden.

Wanneer worden grondeigenaren geïnformeerd?

In de 1e fase van het onderzoek, de verkenning, spreken we eerst met de betrokken gemeenten, waterschappen en belangenverenigingen als grondeigenaar. Deze gesprekken worden vanaf de zomer 2023 gevoerd. Daarna volgt overleg met grondeigenaren op perceelniveau. Op dit moment, mei 2023, is nog niet exact aan te geven wanneer deze gesprekken zullen zijn. Grondeigenaren ontvangen hierover tijdig bericht.

Hoe en wanneer word ik geïnformeerd over de Delta Rhine Corridor?

Voor de Delta Rhine Corridor geldt de Rijkscoördinatieregeling (RCR). Met deze regeling zorgt de Rijksoverheid voor besluitvorming van energieprojecten met een nationaal belang. De 1e stap in de RCR is het officieel bekendmaken van het voorgestelde plan (voornemen) voor de Delta Rhine Corridor. Het project Delta Rhine Corridor wordt dan aangekondigd en er wordt uitleg gegeven over de procedure en hoe u kunt meedenken en meedoen in het project (het participatieproces). Dit wordt het Voornemen en voorstel Participatie genoemd.

Het Voornemen en voorstel Participatie wordt op 26 mei 2023 bekend gemaakt. Onder andere door een advertentie in de Staatscourant en in huis-aan-huis kranten. In juni 2023 zijn er een digitale en meerdere fysieke informatiebijeenkomsten in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. De data van alle bijeenkomsten staan op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Op welke manier kan ik meedenken en reageren?

In het Voornemen en voorstel Participatie staat waar informatie over het project te krijgen is en op welke manier u kunt reageren en meedenken. Kijk hiervoor op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.