Twijfels over de WOZ-waarde van uw huis

Geplaatst op donderdag 9 maart 2023

Er is heel wat te doen om de WOZ-waarde. En dat is logisch want deze is van invloed op onder andere de hoogte van de onroerendezaakbelasting, de waterschapsheffing en het eigenwoningforfait. Daarom wilt u zeker weten dat de WOZ-waarde klopt.

Aanslagbiljet gemeentelijke- en waterschapsbelastingen

U heeft het jaarlijkse aanslagbiljet voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen ontvangen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag van BsGW. 

Contact opnemen met BsGW

Twijfelt u of de WOZ-waarde van uw pand wel juist is? Of vindt u deze te hoog of te laag? BsGW taxateurs geven graag toelichting en beoordelen kosteloos of de WOZ-waarde correct is vastgesteld.

Neem telefonisch contact op met BsGW via 088 842 0420. U kunt ook digitaal of schriftelijk bezwaar maken via de website van BsGW.

Mogelijk langere wachttijd bij BsGW

BsGW heeft het momenteel erg druk aan de telefoon. Op de website van BsgW kunt u zaken digitaal regelen. Bijvoorbeeld bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde, kwijtschelding aanvragen en een betalingsregeling treffen.