Peel en Maas InZicht: Steunfonds voor inwoners

Geplaatst op vrijdag 3 maart 2023

Het afgelopen jaar zijn de prijzen voor gas en elektriciteit flink gestegen. Door de aanhoudende prijsstijgingen komen veel huishoudens in de knel.

De Rijksoverheid heeft verschillende maatregelen genomen om de gevolgen te compenseren. Zoals het prijsplafond voor energiekosten. Om een extra stap te zetten in het ondersteunen van inwoners heeft de gemeente voor 2023 de tijdelijke regeling Steunfonds Inwoners Peel en Maas opengesteld. Bo van Lier is adviseur Maatschappelijke Ontwikkeling en zij neemt ons mee in deze regeling.