Voornemen om Heldensedijk en Meijelseweg af te waarderen naar 60 km per uur

Geplaatst op woensdag 15 februari 2023

Gemeente Peel en Maas is voornemens de doorgaande weg tussen Meijel en Beringe af te waarderen van een 80 km per uur naar een 60 km per uur weg. Voorwaarde hierbij is dat de weginrichting aangepast wordt naar een inrichting die aansluit bij 60 km per uur. Daarnaast worden er aanvullende maatregelen genomen die de verkeersveiligheid bevorderen.

Bij de onderhoudswerkzaamheden die dit jaar gepland staan voor de Heldensedijk Meijelseweg wordt niet alleen het asfalt vernieuwd, ook is de gemeente voornemens om de weg in te richten voor 60 km per uur. Het verkeersbesluit dat hieraan ten grondslag ligt en waarmee de weg afgewaardeerd wordt naar 60 km per uur, wordt begin maart genomen.

Het aangepaste ontwerp en aanvullende maatregelen worden tijdens het inloopmoment op 1 maart 2023 toegelicht aan aanwonenden en geïnteresseerden. Tussen 16.00 uur en 20.00 uur zijn geïnteresseerden welkom in D’n Binger, Alexanderplein 2 in Meijel.

Integrale heroverweging

Tijdens de inloopavond op 8 november 2022 en gedurende keukentafelgesprekken in het projectgebied werd kritisch gereageerd op het voorlopig ontwerp. Met de opbrengst uit deze gesprekken is door verschillende interne en externe verkeerskundig adviseurs opnieuw gekeken naar het voorlopig ontwerp. De gezamenlijke conclusie is dat zowel 80 km per uur als 60 km per uur kan, maar dat 60 km per uur het best passend is voor de Heldensedijk Meijelseweg. Op basis van deze integrale heroverweging is het voorlopig ontwerp aangepast en wordt het opnieuw voorgelegd.

Duurzaam Veilig

Het afwaarderen van de weg is een van de maatregelen die genomen wordt om de verkeersveiligheid te bevorderen. Naast verlaging van de toegestane snelheid naar 60 km per uur en de weginrichting die daarop aansluit, speelt het gedrag van de weggebruiker en handhaving ook een rol bij verkeersveilige situaties.

Het nemen van fysieke maatregelen in combinatie met aandacht voor gedrag en handhaving sluit aan bij het principe Duurzaam Veilig, waarmee de wegen van Peel en Maas zo veel mogelijk worden ingericht. Duurzaam Veilig is een initiatief van de verschillende Nederlandse overheden om de verkeersveiligheid van het wegverkeer te vergroten.