Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Geplaatst op maandag 13 februari 2023

Elk jaar ontvangt u van BsGW een aanslagbiljet voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. U kunt kwijtschelding aanvragen als u het bedrag niet kunt betalen.

Kwijtschelding

Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van verschillende zaken. Zoals de hoogte van uw inkomen en uw vermogen. Het bedrag dat u als energietoeslag heeft ontvangen, telt niet mee bij de berekening van uw vermogen.

Vragenlijst

Gebruik de vragenlijst van BsGW om te controleren of het zinvol is om kwijtschelding aan te vragen.

Kwijtschelding aanvragen

U kunt op 2 manieren kwijtschelding aanvragen:

  • Online via de website van BsGW
    BsGW bekijkt of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. U ontvangt hierover binnen 12 weken per post een antwoord.
     
  • Schriftelijk via een formulier
    Dit vraagt u telefonisch aan bij BsGW via 088 842 0420 . U ontvangt het formulier daarna per post thuis. Vul het formulier volledig in en stuur het terug met de gevraagde stukken. Zonder deze stukken kan BsGW uw aanvraag niet in behandeling nemen. 

Betalingsregeling

Komt u niet voor kwijtschelding in aanmerking en heeft u toch moeite om de aanslag te betalen, bel dan met BsGW via 088 842 0420. Samen wordt dan naar een passende oplossing gezocht, bijvoorbeeld via een betalingsregeling.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over op de website van BsGW.