Belastingaanslag 2023

Geplaatst op vrijdag 27 januari 2023

Iedereen die is aangemeld bij MijnOverheid.nl krijgt in februari 2023 het aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen voor 2023. U krijgt dan géén papieren aanslagbiljet, maar een bericht in uw e-mailbox. Maakt u geen gebruik van de berichtenbox van MijnOverheid, dan krijgt u de aanslag automatisch per post.

Aanmelden MijnOverheid

Wilt u uw aanslagbiljet voortaan digitaal ontvangen? Dat is mogelijk via de berichtenbox van MijnOverheid. U kunt zich aanmelden op de website van MijnOverheid. Als u zich aanmeldt, betekent dat ook, dat u het aanslagbiljet niet meer per post ontvangt.

Contact opnemen met BsGW

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning? Neem dan eerst contact op met BsGW via 088 842 0420. BsGW taxateurs geven graag toelichting en beoordelen kosteloos of de WOZ-waarde correct is vastgesteld.

Bent u het niet eens met een opgelegde belastingaanslag, dan kunt u rechtstreeks bij BsGW binnen 6 weken na dagtekening van het aangiftebiljet bezwaar maken via de website van BsGW

Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke en waterschapsbelastingen.Hierop staat ook de WOZ-waarde van uw woning vermeld. In deze video leggen we uit hoe de WOZ-waarde van woningen wordt berekend en waarom die zo sterk is gestegen.

De WOZ-waardes van woningen stijgen al vanaf 2014 ieder jaar. Deze waardestijging is mooi, bijvoorbeeld bij de verkoop van uw woning. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor diverse belastingen en heffingen, zoals de onroerendezaakbelasting, de waterschapsbelasting, het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting en de erfbelasting en schenkbelasting.

De WOZ-waarde is belangrijk voor u. Wij bepalen die waarde ieder jaar in opdracht van uw gemeente. De waardepeildatum is telkens 1 januari van het voorgaande jaar. Wij gebruiken die peildatum omdat we voor een juiste waardebepaling kijken naar de verkoopcijfers van een jaar vóór de waardepeildatum tot een jaar ná de waardepeildatum.

Hoe kan het dat ook dit jaar de WOZ waarde weer stijgt?

De WOZ-waarde berekenen wij op basis van de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen en op basis van de kenmerken van uw woning. En de prijzen van de woningen blijven oplopen. En wel behoorlijk fors de laatste jaren. De waarde neemt toe, ook al verandert er niets aan de woning.

Maar er is nog een factor. Wij beschikken over steeds meer gedetailleerde kenmerken van uw woning en bijgebouwen. Zo zien wij bijvoorbeeld op luchtfoto’s veranderingen op, aan of rondom uw woning. Een garage, een aanbouw of een dakkapel wordt geregistreerd en meegenomen in de WOZ-waarde.

Ook het onderhoud, het type woning, de oppervlakte van het perceel en de ligging hebben invloed. En als u vindt dat uw verouderde badkamer, keuken, schilderwerk of achterstallig onderhoud aan de binnenkant van uw woning aanleiding is om de waarde aan te passen, bel ons dan gerust. Hierdoor wordt de WOZ-waarde nauwkeuriger en eerlijker vastgesteld.

De factoren die uw WOZ-waarde bepalen, leggen we uit in het taxatieverslag. Dit vindt u op uw persoonlijke pagina op de website van BsGW.

Is er toch reden om bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking?

Bel dan eerst even met ons. Dat bespaart een hoop papierwerk. Met één telefoontje krijgt u meer duidelijkheid over uw WOZ-waarde. En moet die inderdaad worden aangepast, dan wordt dat direct geregeld. Ga voor meer informatie naar de website van BsGW.