Peel en Maas maakt woning- en kavelsplitsing mogelijk

Geplaatst op donderdag 29 september 2022

Gemeente Peel en Maas gaat het voor inwoners gemakkelijker maken om hun woning te splitsen of een extra woning te bouwen op hun woonkavel. Door woning- en kavelsplitsing mogelijk te maken, kunnen snel woningen toegevoegd worden, zo is de verwachting.

"In Peel en Maas staan veel grote gezinswoningen, waar vaak nog maar een of twee personen wonen. Tegelijk is er een grote vraag naar kleinere huizen. Door de woning te splitsen kan die vraag snel ingevuld worden. Ook staan in Peel en Maas veel huizen op grote kavels, waar nog best een nieuw huis naast past. We gaan bij wijze van proef mogelijk maken dat deze kansen kunnen worden verzilverd. We verwachten dat zo op een relatief snelle manier extra woningen, waar ook daadwerkelijk en lokaal behoefte aan is, gerealiseerd worden.” Zegt wethouder Rob Wanten (Wonen). “Natuurlijk is en blijft de ruimtelijke afweging nog steeds belangrijk en moet het passen in de omgeving. Het is dus niet altijd en overal mogelijk.”

Proef

Met deze proef wordt bekeken of deze extra mogelijkheid ook echt inspeelt op de behoefte van inwoners, lokale woningzoekenden én gemeente en wat deze maatregel betekent voor de omgeving waar de splitsing gebeurt. De voorwaarden zijn vastgelegd in het uitvoeringsbeleid woning- en woonkavelsplitsing 2022. In de voorwaarden is ook aandacht voor levensloopbestendigheid, energie- en klimaatmaatregelen, voor de bestaande én de nieuwe woning. 
Ook vraagt de gemeente voor de extra bouw- of woonmogelijkheid een financiële bijdrage. Deze bijdrage is om woonopgaven mogelijk te maken die vanwege de hoge kosten maar moeilijk van de grond te krijgen zijn, zoals het bouwen van sociale huurwoningen. Er is in de proef ruimte voor 50 initiatieven. Daarna worden gekeken of inwoners er gebruik van maken en of de regeling nog moet worden aangepast.

Aanvraag

Op de website van de gemeente staat meer informatie over de regeling en de voorwaarden. Als hulpmiddel is een vragenformulier beschikbaar. Het helpt geïnteresseerden om een goede inschatting te maken van wat er nodig is. Met het ingevulde vragenformulier gaan geïnteresseerden in gesprek met de gemeente. Als het plan goed is en voldoet aan de voorwaarden kan een vergunningaanvraag gedaan worden. Als de vergunning verleend wordt kan de bouw starten.