Natuurbrandrisico in Limburg-Noord verhoogd naar fase 2 ‘Extra Alert’

Geplaatst op vrijdag 15 juli 2022

Het is al langere tijd droog in de natuur en de kans op natuurbranden is daarom groter. Het natuurbrandrisico in Limburg-Noord is daarom verhoogd naar fase 2 ‘Extra Alert’. Dit betekent dat terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten extra alert zijn op het ontstaan van natuurbranden. 

Kaart actuele natuurbrandrisico 

Online op Natuurbrand Risico vindt u het actuele natuurbrandrisico in Nederland per veiligheidsregio.

 • Fase 'regulier risico' (1) is: wees voorzichtig met vuur in de natuur.
 • Fase 'extra alert' (2): terreineigenaren, hulpdiensten en natuurbeheerders voeren extra controles uit.

Zo kunt u natuurbrand voorkomen:

 • Rook niet in natuurgebieden.
 • Gooi je sigarettenpeuk altijd in de afvalbak.
 • Parkeer uw auto niet in hoog, droog gras.
 • Gooi afval, vooral glas, in afvalbakken.
 • Houd u aan de regels voor het gebruik van barbecues, kampvuren en vuurkorven.

Ontstaat er toch brand in een natuurgebied? Doe dan het volgende:

 • Probeer niet zelf de brand te blussen
 • Blijf zoveel mogelijk uit de rook
 • Vlucht naar een veilige plaats: de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom
 • Loop niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de vuurhaard
 • Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen
 • Bel 112 en geef zo nauwkeurig mogelijk door waar u zich bevindt.

Kijk voor meer informatie en wat u zelf kunt doen om vuur in de natuur te voorkomen op de website van Brandweer Limburg Noord.