Omgevingsvisie Peel en Maas vastgesteld

Geplaatst op donderdag 14 juli 2022

Op 1 januari 2023 gaat de Omgevingswet in. Een onderdeel van deze nieuwe wet is de omgevingsvisie. Elke gemeente stelt zo’n visie op, ook de gemeente Peel en Maas. Op 5 juli 2022 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Peel en Maas vastgesteld.

In de omgevingsvisie geven we aan wat we belangrijk vinden in de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. De visie gaat bijvoorbeeld over woningen, bedrijven, wegen, water, bodem en lucht. En ook landschap, gezondheid, natuur en cultureel erfgoed.

Omgevingsvisie bekijken

U kunt de omgevingsvisie bekijken op de website van Omgevingsvisie Peel en Maas.

Plan of idee

Heeft u als inwoner of ondernemer een plan? En heeft dit plan betrekking op de woon- en leefomgeving? Dan is de omgevingsvisie in het bijzonder van belang. Aan de hand van de omgevingsvisie beoordelen we plannen en ideeën die niet passen in het bestemmingsplan of omgevingsplan. U kunt de visie gebruiken om uw plan te onderbouwen. Hoe u dat kunt doen, leest u op de website van de Omgevingsvisie.

Vragen

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de gemeente op telefoonnummer 077 306 6666 en vraag naar Bram Thijssen of Carla Duijf van Team Omgevingsontwikkeling.