Gezondheidsmonitor jongvolwassenen 2022 van start

Geplaatst op maandag 25 april 2022

De coronapandemie heeft impact gehad op iedereen. Ook voor jongvolwassenen heeft deze periode fysieke en mentale gevolgen. De GGD’en onderzoeken daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar. Dit doen zij met een online vragenlijstonderzoek. Het invullen van de vragenlijst kan tot en met 8 juli 2022. 

Deelname Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

Door het invullen van de vragenlijst op Pandemening.nl, helpen jongvolwassenen zichzelf en leeftijdsgenoten in de regio. Deelnemers geven informatie die voor het Rijk en de gemeenten van belang is voor het maken van beleid en het ondernemen van actie voor hun jongvolwassen inwoners. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Resultaten begin 2023

De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn begin 2023 beschikbaar. De resultaten zijn op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken.