Nieuws inwoners en ondernemers

Reactie burgemeesters Noord- en Midden Limburg op mogelijke opening detailhandel

14 januari 2022 - We hopen oprecht dat het kabinet gehoor geeft aan de roep uit de samenleving en een structureel perspectief voor de toekomst biedt, zodat niet alleen de stem van onze ondernemers maar van iedere inwoner van onze gemeenten wordt gehoord.

Waterstand Maas is weer gezakt

13 januari 2022 - Op donderdagochtend 13 januari 2022 bedraagt de afvoer van de Maas bij Sint Pieter (nabij Maastricht) ongeveer 800 m3 water per seconde. Op maandag 10 januari was dit nog 1.400 m3 per seconde.

Verkiezingen 2022: Openbare kennisgeving kandidaatstelling

13 januari 2022 - Politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022 moeten op 31 januari 2022 tussen 09.00 uur en 17.00 uur de kandidatenlijsten inleveren bij het Klant Contact Centrum in het Huis van de Gemeente.

Verkeersonderzoek Kessel: bedankt voor het meedenken

13 januari 2022 - Op basis van de probleemverkenning, de resultaten van de enquête en een analyse wordt het rapport Verkeersplan Kessel opgesteld.

Quiz: test uw inbraakkennis

12 januari 2022 - Tijdens de ‘Donkere Dagen’ in de wintermaanden stijgt het aantal woninginbraken jaarlijks.

PMD-afval scheiden

12 januari 2022 - Hoe beter u uw afval scheidt, hoe meer verpakkingen een tweede leven krijgen als grondstof voor nieuwe producten en verpakkingen.

Hogere waterstand Maas

10 januari 2022 - Door neerslag in de Ardennen en Noord-Frankrijk is de waterstand in de Maas licht verhoogd.

Boodschap wethouder Paul Sanders voor de ondernemers in Peel en Maas

7 januari 2022 - Wethouder Paul Sanders is in week 1-2022 op bezoek geweest bij horecazaken en winkels in de verschillende kernen van Peel en Maas.

Energietoeslag voor lagere inkomens

6 januari 2022 - De energieprijzen zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Veel huishoudens zijn honderden euro’s meer kwijt aan de energierekening.

Hout stoken

5 januari 2022 - Het stoken van een hout zorgt voor gezelligheid maar kan ook overlast geven. Lees de tips om veilig hout te stoken en wat te doen bij overlast.