Analyse intensieve veehouderij in Peel en Maas

Geplaatst op donderdag 28 juni 2018

Op donderdag 28 juni 2018 is de analyse/inventarisatie intensieve veehouderij aangeboden aan de raad. Er zijn trends te ontdekken. Zo laat het cijfermateriaal bijvoorbeeld zien, dat het aantal veehouderijen is afgenomen.

Bij de analyse is de bestaande situatie voor de intensieve veehouderij in Peel en Maas geïnventariseerd. Daarmee komt er meer kijk op de ruimtelijke en milieutechnische effecten van het huidige beleid en op de omvang van de opgaven op het gebied van de intensieve veehouderij.

Herijking en monitoring beleid intensieve veehouderij

Deze analyse is onderdeel van het proces ‘herijking en monitoring beleid intensieve veehouderij’. Het is een hulpmiddel om ons beleid toekomstbestendig te maken. En moet aan het einde van het proces een antwoord geven op de vraag: Is ons beleid op het gebied van intensieve veehouderij toekomstbestendig?

Tegelijkertijd is het ook een voorbereiding op de omgevingswet.

Veestallen