Onderhoudswerkzaamheden Heldensedijk, Meijelseweg en brug

Locatie: Van bebouwde komgrens Beringe tot bebouwde komgrens Meijel
Periode: maandag 8 mei 2023 t/m maandag 15 april 2024

Het project Kerkstraat Meijel nemen we mee in de uitvoeringsplanning.

We gaan onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de weg Heldensedijk en Meijelseweg van komgrens tot komgrens. Ook vervangen de we de brug over het kanaal van Deurne.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Werkzaamheden

De belangrijkste werkzaamheden die we gaan uitvoeren zijn:

  • Inrichten van de Heldensedijk en Meijelseweg passend bij een 60 km per uur weg.
  • Duiker vervangen ter hoogte van Heldensedijk 18a (Meijel).
  • Verbeteren bocht ter hoogte van Heldensedijk 18/18a.
  • Aanpassen/verplaatsen/opheffen bushaltes.
  • Zichtbaar maken van beide kanalen.
  • Verbeteren oversteek kruising Slootsekuilen.
  • Realiseren van 60 km maatregelen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Planning

In mei 2022 is het bouwteam opgestart. Zij zorgt voor het ontwerp, de voorbereiding en realisatie van het project. Het bouwteam wordt gevormd door gemeente Peel en Maas en aannemer Ploegam.

Eerste ontwerp

In de 2e helft van 2022 zijn er verschillende gesprekken gevoerd met Dorpsoverleg Meijel, dorpscoöperatie Steingood, Natuurfonds SBNL en Waterschap Limburg. Ook is er onderzoek gedaan naar de ondergrond. Er is gekeken naar waar de kabels en leidingen van nutsbedrijven liggen en de bodemgesteldheid rondom de brug is in beeld gebracht. Op basis van deze gegevens is een eerste ontwerp gemaakt.

Van 2e ontwerp naar definitief ontwerp

Tijdens een inloopmoment op 8 november 2022 en tijdens keukentafelgesprekken is het eerste ontwerp besproken. Met de opbrengst uit deze gesprekken zijn aanpassingen op het ontwerp doorgevoerd. Een belangrijke aanpassing is dat de weg een 60 km per uur weg wordt. Het aangepaste ontwerp is tijdens een inloopmoment op 1 maart 2023 gepresenteerd.

Het definitieve ontwerp is klaar.

Start werkzaamheden

We verwachten te starten met de werkzaamheden vanaf maandag 29 mei 2023. Dit is nadat de werkzaamheden van de nutsbedrijven klaar zijn. In de week van 15 mei 2023 starten de nutsbedrijven met werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden van de nutsbedrijven wordt met een halve wegafzetting gewerkt. Vanaf 29 mei 2023 is de doorgaande route over Heldensedijk en Meijelseweg afgesloten voor verkeer (met uitzondering van fiets- en voetgangers).

Einde werkzaamheden

De werkzaamheden van het project duren ongeveer 10 maanden. Weersomstandigheden en andere externe factoren kunnen ervoor zorgen dat we de planning verandert. 

Vragen en contact

Heeft u vragen, vanuit het bouwteam is omgevingsmanager Stephan Kweens (Ploegam) op dit moment het aanspreekpunt voor alle inwoners. U bereikt hem via he-me-brug@peelenmaas.nl of via 06 1548 2726.

Heldensedijk, Meijelseweg buitende de bebouwde kom en brug.
Heldensedijk, Meijelseweg buitende de bebouwde kom en brug.

Naar overzicht wegwerkzaamheden