Onderhoudswerkzaamheden Heldensedijk, Meijelseweg en brug

Locatie: Van bebouwde komgrens Beringe tot bebouwde komgrens Meijel

We gaan onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de weg Heldensedijk en Meijelseweg van komgrens tot komgrens. Ook vervangen de we de brug over het kanaal van Deurne.

Planning

De startdatum van de uitvoerende werkzaamheden is nog niet bekend.

Ontwerp bekijken

Op dit moment is het bouwteam bezig met het uitwerken van een ontwerp. Dit ontwerp kunt u komen bekijken op dinsdag 8 november van 16.00 uur tot 20.00 uur in D’n Binger in Meijel.

Stand van zaken

Om tot een eerste ontwerp te komen heeft het bouwteam een aantal stappen ondernomen:

Gesprekken met belanghebbenden

Voor het maken van het ontwerp houden we waar mogelijk rekening met de belangen van belanghebbenden. Er zijn gesprekken gevoerd met het Dorpsoverleg Meijel, dorpscoöperatie Steingood, Natuurfonds SBNL en Waterschap Limburg.

Ondergrondse infra

Voor het ontwerp is het belangrijk te weten hoe de ondergrond in elkaar zit. Waar liggen kabels en leidingen? Van welk bedrijf zijn deze? En kunnen die blijven liggen, of moet de ligging worden aangepast? Om dit goed in beeld te krijgen, zijn in de zomerperiode proefsleuven gemaakt. Ook de ondergrond onder en rondom de brug is nadrukkelijk onderzocht om de bodemgesteldheid en draagkracht van de bodem in beeld te brengen.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Werkzaamheden

De belangrijkste werkzaamheden die in het ontwerp worden meegenomen zijn:

  1. Duiker vervangen bij 18a (Meijel)
  2. Verbeteren bocht ter hoogte van Heldensedijk 18/18a
  3. Aanpassen/opheffen bushaltes
  4. Zichtbaar maken van beide kanalen
  5. Verbeteren oversteek kruising Slootsekuilen

Tijdens het inloopmoment lichten we dit toe.

Bouwteam

In mei 2022 is het bouwteam gestart met de voorbereidingen van dit project. Het bouwteam bestaat uit de gemeente Peel en Maas en de aannemer Ploegam. Dit bouwteam zorgt gezamenlijk voor het ontwerp, de voorbereiding en de uiteindelijke realisatie van het project.

Vanuit het bouwteam is omgevingsmanager Stephan Kweens (Ploegam) op dit moment het aanspreekpunt voor alle inwoners. U bereikt hem via he-me-brug@peelenmaas.nl of via 06 1548 2726.

 


Naar overzicht wegwerkzaamheden