Onderhoudswerkzaamheden Ninnesweg en Nobisstraat Panningen

Locatie: Ninnesweg en Nobisstraat in Panningen

In de straten Ninnesweg en Nobisstraat hebben we een onderhoudsopgave. De rijbaan en de trottoirs zijn aan vervanging toe. Ook het groen en de bermen hebben een opknapbeurt nodig.

Werkzaamheden

Voordat we starten met de voorbereidingen, organiseren gaan we eerst met aanwonenden en belanghebbenden in gesprek. Dit doen we door middel van een inloopavond, een digitale vragenlijst en we vormen een klankbordgroep. Samen met de klankbordgroep werken we toe naar een eerste ontwerp. Via deze projectpagina informeren we over de voortgang van het project.
Voor het onderzoek, de voorbereidingen en uitwerking van het ontwerp werken we samen met adviesbureau Jens.

Planning

In januari 2023 heeft Adviesbureau Jens onderzoek gedaan naar verkeerservaringen van aanwonenden en gebruikers van de weg. Bekijk de resultaten van de vragenlijst.

Op 6 februari 2023 was het eerste inloopmoment. Tijdens dit inloopmoment zijn we in gesprek gegaan met aanwonenden over de onderhoudswerkzaamheden en de ervaren verkeerssituaties. Ook hebben sommige aanwonenden en belanghebbenden zich aangemeld voor de klankbordgroep. De klankbordgroep denkt mee tijdens de voorbereiding en uitwerking van het ontwerp.

De eerste klankbordsessie is op woensdag 22 maart van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Bespreekpunten klankbordsessie

  • Procesafspraken en projectopgave (kaders en randvoorwaarden)
  • Resultaten bespreken vragenlijst en bewonersavond (oorzaken en problemen, dus nog geen oplossingen)
  • Gezamenlijke doel / ‘probleem’ bepalen (en op papier zetten)
  • Mogelijke ontwerpkeuzes
  • Klankbordgroep: Hoe stellen we de rest van de wijk op de hoogte?
  • Rondvraag en wat verder ter tafel komt.

Na de bijeenkomst plaatsen we het verslag op deze pagina. Tijdens de eerste klankbordsessie plannen we een nieuwe klankbordgroep bijeenkomst. Zodra daar meer over bekend is (datum/onderwerpen), informeren we hierover op deze pagina. Binnenkort plaatsen we ook de rest van de planning op deze pagina.

Vragen en contact

Neem voor vragen contact op met omgevingsmanager Veerle van der Aar (Adviesbureau Jens). U kunt een e-mail sturen via veerle.vanderaar@jens-ct.nl of bellen naar 06 2087 6820. Of neem contact op met projectleider Ruud Janssen via 077 306 66 66 of e-mail projectopenbareruimte@peelenmaas.nl.

Ninnesweg binnen de bebouwde kom, buiten de bebouwde kom  en Nobisstraat.
Ninnesweg binnen de bebouwde kom, buiten de bebouwde kom en Nobisstraat.

Naar overzicht wegwerkzaamheden