Onderhoudswerkzaamheden Ninnesweg en Nobisstraat Panningen

Locatie: Ninnesweg en Nobisstraat in Panningen

In de straten Ninnesweg en Nobisstraat hebben we een onderhoudsopgave. De rijbaan en de trottoirs zijn aan vervanging toe. Ook het groen en de bermen hebben een opknapbeurt nodig.

Proces

Voordat we starten met de voorbereiding van het project gaan we eerst met belanghebbenden en aanwonenden in gesprek. We doen onderzoek naar de verkeerservaringen via een vragenlijst en inloopmoment voor aanwonenden en belanghebbenden. Hierna starten we met de uitwerking van het ontwerp. Dit doen we samen met een klankbordgroep. Tijdens het inloopmoment kunnen aanwonenden en belanghebbenden zich hiervoor aanmelden. Deze groep denkt met ons mee over de verdere uitwerking.

Het onderzoek, voorbereiding en uitwerking van het ontwerp doen we in samenwerking met Adviesbureau Jens. Zodra er een eerste ontwerp klaar is, informeren we u hierover op deze website en via brieven.

Vragenlijst

Naast de onderhoudsopgave krijgen we ook (verkeers-)meldingen binnen. Via de vragenlijst onderzoekt Adviesbureau Jens de verkeerservaringen van bewoners en gebruikers van de weg.

Vragenlijst

Planning

De startdatum van de uitvoerende werkzaamheden is nog niet bekend.

Vragen en contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Veerle van der Aar (Adviesbureau Jens). U kunt haar een e-mail sturen via veerle.vanderaar@jens-ct.nl of bellen naar 06 2087 6820. Of neem contact op met projectleider Ruud Janssen via 077 306 66 66 of stuur een e-mail naar projectopenbareruimte@peelenmaas.nl.


Naar overzicht wegwerkzaamheden