Iemand machtigen om te stemmen

Kunt u niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand machtigen om namens u te stemmen. Dat heet stemmen bij volmacht.

Bij de verkiezingen is het toegestaan om bij volmacht te stemmen. U kunt iemand machtigen binnen Peel en Maas om voor u te stemmen. Dit heet een onderhandse volmacht. Wilt u iemand machtigen die binnen of buiten Peel en Maas woont, dan kan dat ook. Dat heet een schriftelijk volmacht. Een gemachtigde mag voor maximaal 3 andere kiezers stemmen.

Schriftelijke volmacht

U kunt een andere kiezer binnen of buiten Peel en Maas machtigen om voor u te stemmen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

 • Bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente kunt u kosteloos formulieren ophalen voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Loop binnen of maak een afspraak. U kunt ook het aanvraagformulier stemmen met volmacht (PDF, 175.6 kB) downloaden.
 • Het verzoekschrift moet uiterlijk 12 maart 2021 om 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn, waar u op 1 februari 2021 als kiezer staat geregistreerd.
 • Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie een kiezerspas is verstrekt.
 • Degene, die zich bereid heeft verklaard om als gemachtigde op te treden, moet op 1 februari 2021 als kiezer zijn geregistreerd.
 • De gemachtigde mag bij deze verkiezing maximaal 3 volmachten aannemen.
 • Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs,
 • een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

Onderhandse volmacht

U kunt een andere kiezer binnen Peel en Maas machtigen om uw stem uit te brengen. Op de stempluspas die u heeft ontvangen, kunt u uw stem overdragen aan iedere kiesgerechtigde binnen Peel en Maas.

 • Om iemand te machtigen, vult u de achterkant van de stempluspas in. Vergeet de ondertekening niet en laat ook degene die u machtigt tekenen. De stempluspas geeft u aan degene mee die namens u stemt (uw gemachtigde). Dit kan tot op de dag van de verkiezingen. Ook moet u een kopie van uw  identiteitsbewijs meegeven aan uw gemachtigde. Dat mag op papier of op de telefoon van de gemachtigde. Zonder deze kopie te tonen aan het stembureau, kan uw gemachtigde uw stem niet uitbrengen.
 • Voorkom misbruik van uw identiteitsbewijs door de kopie terug te vragen en/of op de kopie te schrijven dat deze alleen bestemd is voor gebruik bij het uitbrengen van uw volmachtstem.
 • Een volmachtgever kan tot het uitbrengen van de stem de volmacht intrekken.
 • Een kiezer mag niet meer dan drie volmachten aannemen.
 • De volmachtstem moet tegelijk met de eigen stem worden uitgebracht.

Meer informatie

Voor meer informatie over alle verkiezingszaken neem contact op met Burgerzaken, telefoon 077 306 6666 of stuur een e-mail naar Verkiezingen Peel en Maas.

Bekijk ook: