Toegankelijkheidsverklaringen

Overzicht van websites waarvoor de gemeente Peel en Maas verantwoordelijk is. Voor sommige websites geldt een gedeelde verantwoordelijkheid met andere organisaties. Een eventuele toegankelijkheidsverklaring wordt in het overzicht vermeld, zodra deze beschikbaar is.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen
Website Omschrijving Toegankelijkheidsverklaring
peelenmaas.nl Hoofdwebsite Verklaring peelenmaas
afvalkalender.peelenmaas.nl Afvalkalender Verklaring afvalkalender
kavelwinkel.peelenmaas.nl/interactieve-kaarten Kavelwinkel Verklaring kavelwinkel
eforms.peelenmaas.nl Online formulieren Verklaring oline formulieren
archiefweb.eu Archiefwebsite -
peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl Raadswebsite Verklaring bestuurlijke informatie
Intranet Intranet Verklaring Peel en Maas Intranet
ruimtelijkeplannen.nl

Bestemmingsplannen, structuurvisies
en algemene regels

Verklaring ruimtelijkeplannen.nl