Toegankelijkheidsverklaringen

Overzicht van websites waarvoor de gemeente Peel en Maas verantwoordelijk is. Voor sommige websites geldt een gedeelde verantwoordelijkheid met andere organisaties. Een eventuele toegankelijkheidsverklaring wordt in het overzicht vermeld, zodra deze beschikbaar is.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen
Website Leverancier Omschrijving Toegankelijkheidsverklaring
peelenmaas.nl  Care Internet Services Hoofdwebsite Verklaring peelenmaas
afvalkalender.peelenmaas.nl  Opzet Afvalkalender Verklaring afvalkalender
kavelwinkel.peelenmaas.nl/interactieve-kaarten  Pixelplus Kavelwinkel Verklaring kavelwinkel
eforms.peelenmaas.nl  Circle Software Online formulieren Verklaring online formulieren
archiefweb.eu  Archiefweb Archief -
peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl Ibabs Raadsinformatie Verklaring bestuurlijke informatie
Intranet Embrace The Human Cloud Intranet Verklaring Peel en Maas Intranet
ruimtelijkeplannen.nl Ruimtelijkeplannen

Bestemmingsplannen, structuurvisies
en algemene regels

Verklaring ruimtelijkeplannen.nl    
Overzicht toegankelijkheidsverklaringen apps
Naam app Leverancier Omschrijving Toegankelijkheidsverklaring
MijnGemeenteApp Beheervisie Melding openbare ruimte  Verklaring MijnGemeenteApp