Toegankelijkheidsverklaringen

Overzicht van websites waarvoor de gemeente Peel en Maas verantwoordelijk is. Voor sommige websites geldt een gedeelde verantwoordelijkheid met andere organisaties. Een eventuele toegankelijkheidsverklaring wordt in het overzicht vermeld, zodra deze beschikbaar is.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen
Website Leverancier Omschrijving Toegankelijkheidsverklaring
peelenmaas.nl  Care Internet Services Hoofdwebsite Verklaring peelenmaas
afvalkalender.peelenmaas.nl  Opzet Afvalkalender Verklaring afvalkalender
kavelwinkel.peelenmaas.nl/interactieve-kaarten  Pixelplus Kavelwinkel Verklaring kavelwinkel
eforms.peelenmaas.nl  Visma Circle Online formulieren Verklaring online formulieren
archiefweb.eu  Archiefweb Archief Verklaring Archiefweb.eu
peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl Ibabs Raadsinformatie Verklaring bestuurlijke informatie
Intranet Embrace The Human Cloud Intranet

Technisch onderzoek: Verklaring Peel en Maas Intranet

Contentonderzoek: Verklaring Peel en Maas Intranet

merwijckkessel.nl Inova Woonwijk Merwijck  Verklaring Merwijck Kessel
PeelenMaasNet Stichting PeelnMaasNet Cultureel erfgoed Verklaring PeelenMaasNet
Overzicht toegankelijkheidsverklaringen apps
Naam app Leverancier Omschrijving Toegankelijkheidsverklaring
MijnGemeenteApp Beheervisie Melding openbare ruimte  Verklaring MijnGemeenteApp