Hulp voor daklozen en thuislozen

Bent u (bijna) dak- of thuisloos? En heeft u geen uitzicht op een oplossing? Het kan echt iedereen overkomen. Dan is het niet erg om hulp te vragen van een ander. Als u tijdelijk of voor een lange tijd dakloos bent of als u een briefadres nodig heeft, kunt u zich melden bij het loket Zorg en Ondersteuning van onze gemeente.

Wie kan melden

U kunt zich melden bij het loket Zorg en Ondersteuning als u:

  • 18 jaar of ouder bent
  • legaal in Nederland woont
  • (binnenkort) dakloos bent
  • geen vaste slaapplek heeft.

Afhandeling

Het loket Zorg en Ondersteuning gaat samen met u in gesprek. Tijdens dit gesprek kijken we naar uw situatie en de mogelijkheden. Ook bekijken we hoe dakloosheid voorkomen kan worden in uw situatie.

De gemeente werkt samen met Moveoo en het Leger des Heils. Moveoo voert de maatschappelijke opvang en de opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld uit. Het Leger des Heils ondersteunt jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar die te maken hebben met dakloosheid.

Contact

U kunt telefonisch contact opnemen met het loket Zorg en Ondersteuning via 077 306 6666. Het loket is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur.

Buiten openingstijden kunt u contact opnemen met het meldpunt maatschappelijke opvang van Moveoo via 088 337 9079.