Zorg en ondersteuning

 • Collectieve zorgverzekering

  De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering bij zorgverzekeraar VGZ.

 • Mantelzorg

  Een mantelzorger zorgt intensief voor een langdurig ziek, gehandicapt of hulpbehoevend persoon.

 • Cliëntondersteuning

  Informatie, advies of hulp nodig bij een gesprek of bij de aanvraag van een voorziening? U heeft recht op cliëntondersteuning.

 • Dorpsontmoeting

  Dagbesteding en een maaltijd in een dorpsontmoeting.

 • Groepsvervoer

  Groepsvervoer voor ouderen en minder mobiele inwoners van Peel en Maas door vrijwilligers of via Omnibuzz.

 • Hulpmiddelen

  Hulp bij het zoeken naar een oplossing als u extra hulp nodig heeft door ouderdom, ziekte of een beperking.

 • Huishoudelijke hulp

  Soms lukt het niet om zelf uw huishouden te doen. U kunt hulp in de huishouding krijgen van de gemeente.

 • Dorpsinfoloket

  Bij het dorpsinfoloket in uw kern kunt u terecht met al uw vragen over jeugdhulp, werk, zorg en inkomen.

 • Beschermd wonen

  Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met een psychiatrische aandoening die niet zelfstandig kunnen wonen.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Parkeren op algemene invalidenparkeerplaatsen, dicht bij uw bestemming

 • Individuele begeleiding

  Ondersteuning om beter te functioneren op sociaal en persoonlijk gebied, zelfzorg, gezondheid of financiën.

 • Logeervoorziening

  Tijdelijk ergens anders verblijven als uw mantelzorger even niet in staat is om voor u te zorgen of op u te passen.

 • Woningaanpassing

  Zo lang mogelijk zelfstandig en vertrouwd thuis blijven wonen, is de wens van iedereen.

 • Meldpunt voor zorgaanbieders

  Melden van geweld of calamiteit voor zorgaanbieders in de Wmo

 • Geestelijke gezondheidszorg

  Maakt u zich zorgen dat iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen? Dan kunt u dit melden.

 • Meldpunt zorgsignalen

  Twijfelt u over de kwaliteit van de zorg, geef dit aan ons door. Dreigt u dakloos te worden? Bij meldpunt dak- en thuisloosheid kunt u om hulp vragen.

 • Jongvolwassenen

  Soms lukt het een jongvolwassene niet (helemaal) om zelfstandig vorm te geven aan zijn of haar leven en is hierbij extra hulp nodig.

 • Mentale gezondheid jongeren

  De gemeente Peel en Maas vindt de mentale gezondheid van jongeren in Peel en Maas belangrijk.

 • Hulp voor daklozen en thuislozen

  Bent u (bijna) dak- of thuisloos? En heeft u geen uitzicht op een oplossing? Het kan echt iedereen overkomen. Dan is het niet erg om hulp te vragen van een ander.