Uitkering voor zelfstandigen

Wanneer uw eigen bedrijf tijdelijk financiële problemen heeft, kunt u een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Bekijk de video werk en inkomen in de gemeente Peel en Maas.

Meenemen

 • geldig identiteitsbewijs (uzelf en uw eventuele partner)
 • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, (bij contactambtenaar aanvragen)
 • een ingevuld en ondertekend inlichtingenformulier met de benodigde bewijsstukken
 • burgerservicenummer
 • bankafschriften
 • huurcontract
 • bewijs van vermogen, inkomen en schulden
 • eventueel bewijs van afwijzing aanvraag financiering door banken
 • bedrijfsplan

Kosten

Het maximale bedrag dat u kunt lenen is € 247.047,00.

De lening moet u binnen tien jaar terugbetalen. Hier moet u rente over betalen.

Voorwaarden

 • U bent ondernemer, u wilt een bedrijf beginnen of uw bedrijf beëindigen
 • U bent 18 jaar of ouder maar nog niet met pensioen
 • U woont in Nederland
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • U heeft geen recht op een andere uitkering

Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden voor starters, bestaande bedrijven, oudere ondernemers en ondernemers die willen stoppen met hun bedrijf.

Uitkering en/of bedrijfskapitaal

Er zijn 2 vormen van bijstandsverlening mogelijk:

 • Een periodieke uitkering. De duur is afhankelijk van uw situatie
 • Bedrijfskapitaal in de vorm van een rentedragende geldlening

Aanvragen

U vraagt de bijstand aan bij de gemeente. Na uw aanvraag kijkt de gemeente of uw bedrijf gezond is. Dit betekent dat het genoeg gaat opleveren om in uw levensonderhoud te voorzien. 

Vragen over de aanvraag kunt u sturen naar het e-mailadres werkeninkomen@peelenmaas.nl.    

Als u een Bbz-uitkering ontvangt heeft u geen recht meer op gewone bijstand.