Studietoeslag aanvragen

U studeert maar door uw ziekte of beperking kunt u niet werken naast uw voltijd studie. Misschien kunt u studietoeslag krijgen. Dit is een extra bedrag voor studenten met een ziekte of beperking. Deze toeslag kunt u op ieder moment tijdens uw studie aanvragen. We regelen uw aanvraag in maximaal 8 weken.

Voorwaarden

 • U bent 15 jaar of ouder
 • U woont in de gemeente Peel en Maas.
 • U ontvangt studiefinanciering (WSF2000) of een tegemoetkoming in de studiekosten (WTOS).
 • U heeft geen Levenlanglerenkrediet.
 • U kunt door uw ziekte of beperking niet werken naast uw studie.
 • U ontvangt geen bijstandsuitkering (Participatiewet), WAJONG- uitkering, salaris of inkomen als zzp-er.

Studietoeslag aanvragen

Studietoeslag aanvragen kan op 2 manieren.

1. Online via het e-formulier studietoeslag aanvragen. U heeft hiervoor uw DigiD en e-mailadres nodig. Voordat u het online formulier invult, zorg dat u de bijlagen (voor zover van toepassing) bij de hand heeft.

Studietoeslag aanvragen

2. Schriftelijk door contact op te nemen met een van de consulenten van team WIJZ.

Meesturen

Bij de 1e keer studietoeslag aanvragen of als uw situatie is veranderd:

 • een brief of e-mail waarin u beschrijft waarom u niet kan werken naast uw studie. U mag deze brief of e-mail ook laten schrijven door uw ouder(s) of uw begeleider
 • verklaring van uw studiebegeleider, hulpverlener of het UWV waarin staat dat u niet kunt werken naast uw studie
 • bewijs van inschrijving van uw opleiding
 • bewijs dat u recht heeft op studiefinanciering (WSF2000) of de tegemoetkoming scholieren (WTOS)
 • als u stage loopt: een bewijs waar de hoogte van uw stagevergoeding op staat.

Als u stage loopt, moet u dit aan ons doorgeven. Krijgt u meer dan 197,15 euro stagevergoeding dan krijgt u minder studietoeslag. Bij vakantiewerk verliest u tijdelijk het recht op studietoeslag.

De studietoeslag telt mee als inkomen als u bijvoorbeeld huurtoeslag of zorgtoeslag ontvangt van de belastingdienst. Afhankelijk van uw situatie kan de studietoeslag voor meerdere jaren worden toegekend.

Studietoeslag met terugwerkende kracht aanvragen

U kunt studietoeslag met terugwerkende kracht aanvragen.

Voorwaarden

 • De studietoeslag is na 1 april 2022 aangevraagd.
 • U moet over de aangevraagde periode voldoen aan alle voorwaarden van de studietoeslag

Studietoeslag en veranderingen in uw situatie

Als er iets in uw situatie verandert, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door via wijziging persoonlijke situatie. U krijgt dan geen studietoeslag meer.

Voorbeelden

 • U kunt weer werken naast uw studie, omdat u niet meer ziek of beperkt bent.
 • U bent gestopt met uw studie.
 • Als u te veel studietoeslag heeft gehad, moet u dit bedrag aan ons terug betalen.

Bedrag toeslag vanaf 1 januari 2024

De hoogte van het bedrag hangt af van uw leeftijd. Tot de leeftijd van 21 jaar wordt de studietoeslag verhoogd zolang u hier recht op heeft.

Studietoeslag
Leeftijd in jaren Netto bedrag per maand in euro
21 jaar en ouder 352,80
20 jaar 282,23
19 jaar 211,67
18 jaar 176,40
17 jaar 139,35
16 jaar 121,71
15 jaar 105,84

Voor meer informatie over de studietoeslag kijk op de website van DUO.

Vragen

U kunt met vragen terecht bij de consulenten van team WIJZ (Werk, Inkomen, Jeugdhulp en Zorg).

 • Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.
 • Telefonisch bereikbaar via 077 306 6666.
 • Stuur een e-mail naar vraag@peelenmaas.nl.