Leergeld Peel en Maas

Uw kind moet mee kunnen doen met muziek, met activiteiten op school, met een excursie.

Als daar even geen geld voor is, kan Leergeld Peel en Maas helpen met het betalen van contributie, de aanschaf van sportkleding, een bijdrage voor een excursie, een pc of een fiets.

Leergeld Peel en Maas kan een bijdrage leveren voor kinderen van 4 tot 18 jaar tot maximaal € 225,00 per jaar per kind. De kosten worden rechtstreeks vergoed aan de school, vereniging of leverancier. Of u ontvangt een cheque van Stichting Leergeld waarmee u naar de winkel kunt gaan.

Aanvraag

Een aanvraag kan alleen ingediend worden door een ouder of verzorger, op één van de volgende manieren:

Kijk voor meer informatie op de website van Leergeld Peel en Maas of op de website Samen voor alle kinderen.