Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur betaalt het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, scouting, muziekles, dansles of een andere creatieve cursus.

Jeugdfonds Sport

Het Jeugdfonds Sport regelt dat kinderen van 4 tot 18 jaar uit Peel en Maas kunnen meedoen aan sportactiviteiten. Uit het Jeugdfonds Sport kunt u een bijdrage van maximaal 225 euro per jaar per kind ontvangen.

Uitbetaling

  • De daadwerkelijk gemaakte kosten worden rechtstreeks aan de sportvereniging vergoed. 
  • Betaling is met vouchers/tegoedbonnen.

Het is ook mogelijk om sportkleding aan te schaffen. Hierover worden afspraken gemaakt met ondernemers in de buurt.

Jeugdfonds Cultuur

Het Jeugdfonds Cultuur regelt dat kinderen en jeugdigen van 4 tot 18 jaar uit Peel en Maas kunnen meedoen aan culturele activiteiten. Het Jeugdfonds Cultuur kan een jaarlijkse bijdrage geven tot maximaal 425 euro per jaar per kind.

Uitbetaling

  • De daadwerkelijk gemaakte kosten worden rechtstreeks vergoed aan de culturele instelling of vereniging.

U krijgt alleen een bijdrage uit het fonds als het gezinsinkomen lager is dan 120% van de bijstandsnorm.

Aanvragen

Een aanvraag kan alleen worden gedaan door een tussenpersoon. Deze tussenpersoon is iemand die professioneel betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van het kind, bijvoorbeeld een leerkracht, huisarts, gezinscoach of maatschappelijk werker.

U kunt ook een aanvraag indienen via Leergeld Peel en Maas.

Kijk voor meer informatie over het Jeugdfonds Sport en Cultuur op de website Jeugdfonds Sport en Cultuur of stuur een e-mail naar limburg@jeugdfondssportencultuur.nl. Of kijk op de website Samen voor alle kinderen.