Individuele inkomenstoeslag  

Heeft u geen reserve achter de hand voor onverwachte uitgaven en heeft u langer dan 3 jaar een inkomen dat lager is dan de bijstandsnorm? Dan komt u misschien in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag. U vraagt de toeslag aan bij de gemeente.

Bekijk de video werk en inkomen in de gemeente Peel en Maas.

Vragen

U kunt met vragen terecht bij de consulenten van team WIJZ (Werk, Inkomen, Jeugdhulp en Zorg).

 • Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur
 • Telefonisch bereikbaar via 077 306 6666
 • Stuur een e-mail  en vermeld bij het onderwerp: Individuele inkomenstoeslag.

Voorwaarden

 • U ontvangt nog geen AOW (Algemene Ouderdomswet)
 • U ontvangt geen studiefinanciering
 • U heeft geen uitzicht op een beter inkomen
 • U heeft in de afgelopen 12 maanden van de gemeente, UWV en/of SVB:
  • geen boete gekregen voor het overtreden van de inlichtingenplicht;
  • geen afstemming van 20% of meer ontvangen op uw uitkering door het niet nakomen van uw arbeidsverplichting.
 • Uw vermogen is op bijstandsniveau. Dit is € 6.295,00 voor alleenstaanden of € 12.590,00 voor alleenstaande ouders en gehuwden.
 • Heeft u een eigen huis, dan mag er niet meer dan € 53.100,00 eigen vermogen in het huis zitten.

Aanvragen individuele inkomenstoeslag

Aanvragen kan op de volgende 2 manieren:

 • schriftelijk door contact op te nemen met een van de consulenten van team WIJZ
 • online via het e-formulier individuele inkomenstoeslag. U heeft hiervoor uw DigiD en e-mailadres nodig.

Voordat u het online formulier invult, zorg dat u de volgende bijlagen (voor zover van toepassing) bij de hand heeft.

Algemeen

 • loonstroken van de laatste 3 maanden
 • uitkeringsspecificatie van de laatste 3 maanden
 • jaaropgaven van de laatste 3 jaar
 • bankafschriften (betaal- en/of spaarrekeningen), beleggingsoverzicht en overige financiële overzichten van de laatste 3 maanden
 • WOZ waarde van uw woning. De WOZ-waarde staat op uw belastingaanslag van BSGW
 • hypotheekakte (als u een eigen woning bezit)   
 • meest recente hypotheekoverzicht 

Bezittingen

 • kentekenbewijs van auto, bromfiets, motor, caravan, boot 
 • taxatieverslag van oldtimers of antieke voorwerpen 

Schulden

 • bewijsstukken van alle vermelde schulden
   

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Toeslagen

De inkomenstoeslag bedraagt per jaar:

 • € 440,00 voor een alleenstaande;
 • € 560,00 voor een alleenstaande ouder;
 • € 620,00 voor gehuwden.

Bekijk ook: