Individuele inkomenstoeslag  

Heeft u geen reserve achter de hand voor onverwachte uitgaven en heeft u langer dan 3 jaar een inkomen dat lager is dan de bijstandsnorm? Dan komt u misschien in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag. U vraagt de toeslag aan bij de gemeente.

Bekijk de video werk en inkomen in de gemeente Peel en Maas.

Vragen

U kunt met vragen terecht bij de consulenten van team WIJZ (Werk, Inkomen, Jeugdhulp en Zorg).

 • Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur
 • Telefonisch bereikbaar via 077 306 6666
 • Stuur een e-mail naar vraag@peelenmaas.nl en vermeld bij het onderwerp: Individuele inkomenstoeslag.

Voorwaarden

 • U ontvangt nog geen AOW (Algemene Ouderdomswet)
 • U ontvangt geen studiefinanciering
 • U heeft geen uitzicht op een beter inkomen
 • U heeft in de afgelopen 12 maanden van de gemeente, UWV en/of SVB:
  • geen boete gekregen voor het overtreden van de inlichtingenplicht;
  • geen afstemming van 20% of meer ontvangen op uw uitkering door het niet nakomen van uw arbeidsverplichting.
 • Uw inkomen is de afgelopen 3 jaar lager geweest dan 110% van de bijstandsnorm. Dit is 1.341,60 euro per maand voor alleenstaanden alleenstaande ouders of 1.916,57 euro voor gehuwden (bedragen per 1 januari 2024 zonder vakantiegeld)
 • Uw vermogen is op bijstandsniveau. Dit is 7.575 euro voor alleenstaanden of 15.150 euro voor alleenstaande ouders en gehuwden.
 • Heeft u een eigen huis, dan mag er niet meer dan 63.900 euro eigen vermogen in het huis zitten.

Aanvragen individuele inkomenstoeslag

Aanvragen kan op de volgende 2 manieren:

 • schriftelijk door contact op te nemen met een van de consulenten van team WIJZ
 • online via het e-formulier individuele inkomenstoeslag. U heeft hiervoor uw DigiD en e-mailadres nodig.

Voordat u het online formulier invult, zorg dat u de volgende bijlagen (voor zover van toepassing) bij de hand heeft.

Algemeen

 • loonstroken van de laatste 3 maanden
 • uitkeringsspecificatie van de laatste 3 maanden
 • jaaropgaven van de laatste 3 jaar
 • bankafschriften (betaal- en/of spaarrekeningen), beleggingsoverzicht en overige financiële overzichten van de laatste 3 maanden
 • WOZ waarde van uw woning. De WOZ-waarde staat op uw belastingaanslag van BSGW.
 • hypotheekakte (als u een eigen woning bezit)
 • meest recente hypotheekoverzicht

Bezittingen

 • kentekenbewijs van auto, bromfiets, motor, caravan, boot
 • taxatieverslag van oldtimers of antieke voorwerpen

Schulden

 • bewijsstukken van alle vermelde schulden

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Toeslagen

De inkomenstoeslag bedraagt per jaar:

 • 525 euro voor een alleenstaande
 • 665 euro voor een alleenstaande ouder
 • 735 euro voor gehuwden.