Hulp voor mensen met een arbeidsbeperking

Mensen met een arbeidsbeperking kunnen vaak alleen met hulp aan het werk bij een werkgever. Die hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit een gesubsidieerde baan of werken in een beschutte (beschermde) werkomgeving.

Bekijk de video werk en inkomen in de gemeente Peel en Maas.

De gemeente en het UWV biedt mensen met een arbeidsbeperking een extra ondersteuning naar een betaalde baan.

Voorwaarden

  • U heeft een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
  • U staat ingeschreven als werkzoekende bij werk.nl

Aanvragen

U vraagt ondersteuning aan bij de gemeente. De gemeente kan advies aanvragen bij het UWV. Daarna besluit de gemeente of u ondersteuning nodig heeft.

Bekijk ook het filmpje over de extra ondersteuning.

Hulp voor leerlingen met een beperking

Het UWV en de gemeente beoordelen voor welke vorm van ondersteuning de leerling in aanmerking komt.

Meld uw kind in het afstudeerjaar alvast aan in het doelgroepregister van het UWV.  

Leerlingen en voormalige leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs neemt het UWV zonder medische of arbeidsdeskundige beoordeling op in het doelgroepregister.

Aanmelden

Ouders en/of leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of op een entree-onderwijs kunnen zelf het formulier Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen invullen en opsturen via uwv.nl. 

Staat u ingeschreven bij het UWV, neem dan contact op met de jongerenconsulent van de gemeente om verdere ondersteuning te bespreken.