Energietoeslag aanvragen

Heeft u in 2023 de eenmalige energietoeslag niet ontvangen en voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u vanaf 1 januari 2024 een aanvraag doen. Aanvragen kan tot en met 30 juni 2024. Aanvragen die later worden ingediend, nemen wij niet meer in behandeling.

De energietoeslag wordt verstrekt aan huishoudens met een laag inkomen om een deel van de energiekosten te betalen, of u kunt het bedrag reserveren voor een komende eindafrekening door de energieleverancier.

Hoogte energietoeslag

De energietoeslag is een bedrag van 1.300 euro en wordt 1 keer per huishouden verstrekt. De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Automatische uitbetaling

U heeft in 2023 al 500 euro van ons gekregen? Dan kan het zijn dat u voor 31 december 2023 de resterende 800 euro heeft ontvangen. Deze 800 euro heeft u ontvangen, omdat u op 1 oktober 2023 aan de voorwaarden van de energietoeslag 2023 voldeed. Mocht dit niet het geval zijn dan betekent dit dat u niet aan de voorwaarden heeft voldaan. Als u denkt dat u toch recht heeft op energietoeslag 2023 dan kunt u alsnog een aanvraag indienen.

Voorwaarden energietoeslag

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Peel en Maas als u:

 • 21 jaar of ouder bent
 • in de gemeente Peel en Maas woont (alleen op een briefadres ingeschreven staan is niet voldoende)
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft
 • u een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm
 • energiekosten moet betalen
 • géén student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt
 • een zelfstandige woonruimte bewoont. Als u in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen) heeft u geen recht.

Inkomensgrens netto per maand zonder vakantiegeld, 120% van de bijstandsnorm per 1 januari 2024.

Inkomensgrens
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW leeftijd Vanaf AOW leeftijd
Alleenstaand of alleenstaande ouder € 1.463,57 € 1.625,36
Samenwonend/getrouwd € 2.090,81 € 2.204,74

Maatwerk

Voldoet u niet aan de voorwaarden en heeft u financiële problemen door de stijgende energiekosten? Stuur dan een mail naar werkeninkomen@peelenmaas.nl met uw naam, adres en telefoonnummer. Dan nemen we contact met u op.

Aanvragen eenmalige energietoeslag

Eenmalige energietoeslag aanvragen

Bijlagen meesturen

Voordat u het online formulier invult, zorg dat u de volgende bijlagen (voor zover van toepassing) bij de hand heeft van uzelf en (als u een partner heeft) van uw partner:

 • Geldige Nederlandse paspoort, ID-kaart of een geldige verblijfsvergunning (geen rijbewijs). Voor gehuwden of samenwonenden van beide.
 • Salarisstrook en/of uitkeringsspecificatie van de afgelopen 2 maanden
 • Laatste pensioenspecificaties
 • Alle volledige bankafschriften van de laatste 2 maanden van alle betaalrekeningen waarop zichtbaar is wat uw energievoorschot is en uw inkomsten zijn.
 • Bankafschrift van het rekeningnummer om het geld over te maken met daarop zichtbaar rekeningnummer en naam
 • Voor zelfstandige ondernemers: de voorlopige cijfers en omzetbelasting
 • Inkomsten uit alimentatie voor uw kind(eren) en/of uzelf.
 • De algemene heffingskorting minst verdienende partner van de Belastingdienst telt mee als inkomen.

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent, of
 • op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent
  • samen een kind heeft
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend, of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of
  • als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Zonder bewijsstukken kunnen wij uw aanvraag niet beoordelen. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn.

Controleren van uw gegevens

De gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Vragen

U kunt met vragen terecht bij de consulenten van team WIJZ (Werk, Inkomen, Jeugdhulp en Zorg).

Als u hulp nodig heeft bij het aanvragen van de eenmalige energietoeslag, kunt u ook terecht bij

Wat moet ik meetellen bij  mijn netto inkomen?

De volgende zaken tellen mee voor het netto inkomen:

 • loon
 • uitkering(en) zoals WW, ZW, WAO/WIA, WAJONG van UWV
 • AOW (van SVB)
 • ANW (van SVB)
 • pensioen(en) (van verzekeringsmaatschappij)
 • uitkeringen uit kapitaal- of lijfrenteverzekeringen
 • algemene heffingskorting minstverdienende partner (Belastingdienst)
 • inkomensafhankelijke combinatiekorting (Belastingdienst)
 • alimentatie (voor partner en/of kind)
 • studiefinanciering (van DUO) van de (eventuele) partner

Als u en/of de partner meerdere inkomstenbronnen heeft, bijvoorbeeld AOW en pensioen, tel deze bij elkaar op. Het totaalbedrag (incl. eventuele partner) is dan het netto inkomen.

Wat niet meetelt als inkomen zijn:

 • huurtoeslag (Belastingdienst)
 • zorgtoeslag (Belastingdienst
 • kind gebonden budget (Belastingdienst)
 • kinderbijslag (SVB)
 • vrijwilligersvergoeding
 • reiskosten woon-werkverkeer (werkgever)
 • onkostenvergoedingen
 • het inkomen van inwonende (meerderjarige) kinderen, ouders of andere personen. De zogenaamde kostendelersnorm is niet namelijk van toepassing.

Telt mijn vermogen mee zoals spaargeld of (overwaarde) koopwoning?

Nee, uw vermogen telt niet mee.

Moet ik aantonen dat ik meer energiekosten heb?

Nee, u hoeft niet aan te tonen dat uw energiekosten gestegen zijn. Wel moet u aantonen dat u energiekosten heeft/betaald. Dit kunt u doen door een kopie van uw huidige energiecontract of de meest recente voorschotnota mee te sturen bij uw aanvraag.