Bijzondere bijstand 

Heeft u een laag inkomen en komt u voor bijzondere kosten te staan? Dan kunt u soms een beroep doen op bijzondere bijstand. Het moet wel nodig zijn dat u die kosten maakt. Bijvoorbeeld als u kosten van bewindvoering of de eigen bijdrage voor advocaatkosten niet kunt betalen.

Bekijk de video werk en inkomen in de gemeente Peel en Maas.

Voorwaarden

 • U bent ouder dan 18 jaar
 • U heeft een inkomen lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm
 • U heeft niet meer spaargeld of vermogen dan u voor bijstand mag hebben
 • De kosten zijn bijzonder,  het gaat dus om kosten die u normaal niet maakt en waarvoor u niet had kunnen sparen
 • De kosten zijn nog niet gemaakt: u dient de aanvraag in voordat u de kosten maakt
 • U kunt de kosten nergens anders vergoed krijgen

Aanvragen bijzondere bijstand

Aanvragen kan op de volgende 2 manieren:

 • schriftelijk door contact op te nemen met een van de consulenten van team WIJZ
 • online via het e-formulier bijzondere bijstand. U heeft hiervoor uw DigiD en e-mailadres nodig.

Voordat u het online formulier invult, zorg dat u de volgende bijlagen (voor zover van toepassing) bij de hand heeft.

Algemeen

 • loonstroken van de laatste maand
 • uitkeringsspecificatie van de laatste maand
 • bankafschriften (betaal- en/of spaarrekeningen), beleggingsoverzicht en overige financiële overzichten van de laatste 3 maanden
 • WOZ waarde van uw woning. De WOZ-waarde staat op uw belastingaanslag van BSGW
 • hypotheekakte (als u een eigen woning bezit)   
 • meest recente hypotheekoverzicht 
 • bewindvoerderskosten: beschikking rechtbank meesturen

Bezittingen

 • kentekenbewijs van auto, bromfiets, motor, caravan, boot 
 • taxatieverslag van oldtimers of antieke voorwerpen 

Schulden

 • bewijsstukken van alle vermelde schulden
   

Bijzondere bijstand aanvragen

U kunt met vragen terecht bij de consulenten van team WIJZ (Werk, Inkomen, Jeugdhulp en Zorg) via telefoonnummer 077 306 6666.

Met behulp van de AntwoordOp-wijzer kunt u zelf de mogelijkheden onderzoeken om uw inkomen aan te vullen.

Bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van alle stukken of u bijzondere bijstand krijgt. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar aantekenen. In het besluit staat hoe u bezwaar kunt aantekenen.