Bijzondere bijstand  Logo Vele Handen

Heeft u een laag inkomen en komt u voor bijzondere kosten te staan? Dan kunt u soms een beroep doen op bijzondere bijstand. Het moet wel nodig zijn dat u die kosten maakt. Bijvoorbeeld als u kosten van bewindvoering of de eigen bijdrage voor advocaatkosten niet kunt betalen.

Vragen

U kunt met vragen terecht bij de consulenten van team WIJZ (Werk, Inkomen, Jeughulp en Zorg).

  • Telefonisch bereikbaar 077-306 66 66
  • Maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur
  • Vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur

U kunt ons dagelijks bezoeken zonder afspraak van 8.30 uur tot 17.00 uur of een mail sturen naar vraag@peelenmaas.nl. Vermeld bij het onderwerp: bijzondere bijstand.

Met behulp de AntwoordOp-wijzer kunt u zelf de mogelijkheden onderzoeken om uw inkomen aan te vullen.

Voorwaarden

  • U bent ouder dan 18 jaar
  • U heeft een inkomen lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm
  • U heeft niet meer spaargeld of vermogen dan u voor bijstand mag hebben
  • De kosten zijn bijzonder,  het gaat dus om kosten die u normaal niet maakt en waarvoor u niet had kunnen sparen
  • De kosten zijn nog niet gemaakt: u dient de aanvraag in voordat u de kosten maakt
  • U kunt de kosten nergens anders vergoed krijgen

Bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van alle stukken of u bijzondere bijstand krijgt. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar aantekenen. In het besluit staat hoe u bezwaar kunt aantekenen.