Verhuizing vanuit het buitenland

Verhuist u vanuit het buitenland naar Peel en Maas of verblijft u het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland, dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk inschrijven bij de gemeente. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden, dan moeten zij met u meekomen. U wordt dan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Afspraak maken

Neem telefonisch contact op om een afspraak te maken via 077 306 6666.

Meenemen 

 • een geldig identiteitsbewijs, waaruit uw nationaliteit blijkt
 • een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van het pand
 • een akte van geboorte, als u geboren bent in het buitenland
 • bij een vreemde nationaliteit van buiten de Europese Unie: een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit vraagt u aan bij de IND
 • als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komt: een verhuisbericht
 • eventueel de volgende akten:
  • een huwelijks- of een echtscheidingsakte
  • een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden)
  • geboorteakten van de kinderen
  • een bewijs van uitschrijving uit het vorige land, als u dit heeft.