Verhuizen naar Peel en Maas

Wanneer u verhuist naar of binnen de gemeente Peel en Maas, moet u dat melden bij de gemeente. U kunt uw nieuwe adres aan de gemeente doorgeven vanaf 4 weken vóór de verhuizing tot 5 dagen ná de verhuizing. Andere overheidsinstanties (zoals Belastingdienst) krijgen deze wijziging door en zijn dus op de hoogte van uw verhuizing.

Verhuist u vanuit het buitenland en bent u niet ingeschreven in de gemeente Peel en Maas? Ga naar verhuizen vanuit het buitenland.

Meenemen

 • een geldig identiteitsbewijs
 • als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen neem ook mee:
  • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner
  • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

U kunt op 2 manieren uw verhuizing doorgeven:

 • Online, u moet hiervoor inloggen met uw DigiD

Verhuizing naar Peel en Maas doorgeven

 • Op afspraak, u moet een afspraak maken.

Afspraak maken

Kosten

Een verhuizing doorgeven is gratis.

Let op:

 • U geeft uw verhuizing door binnen 5 dagen na de verhuizing. De gemeente verwerkt uw verhuizing op de door u aangegeven verhuisdatum. Voorbeeld: ik verhuis op 1-1-2015 en geef dit door op 5-1-2015. Dan wordt de verhuisdatum 1-1-2015.
 • U geeft uw verhuizing later door dan 5 dagen nadat u verhuisd bent. De gemeente verwerkt de datum van ontvangst als verhuisdatum.

Bent u te laat met het doorgeven, dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

 • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
 • ouder(s), voogd(en) of verzorger(s) voor minderjarige kinderen
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
 • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen
 • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is

Let op: verhuist er nog iemand anders mee? Bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie u samenwoont, maar geen geregistreerd partnerschap heeft? Dan moeten zij zelf aangifte doen.

Bekijk ook: