Luchtruim gebruik

Voor het opstijgen of landen buiten een vliegveld met een helikopter of luchtballon gelden bepaalde regels. Vanwege de veiligheid, mag u niet overal vliegen met uw drone. Wilt u heliumballonnen oplaten? Dan moet u dit melden bij de provincie Limburg.

Veilig vliegen met drones

De populariteit van ‘drones’ is sterk gegroeid. Ze zijn steeds vaker te zien in het luchtruim. Vliegen met deze kleine onbemande vliegtuigen of helikopters is leuk en biedt talloze mogelijkheden. Om het vliegen met drones voor iedereen veilig te laten verlopen zijn er wel regels en die gelden voor iedereen. Zelfs met een kleine speelgoed drone ben je ‘gebruiker van het luchtruim’ en gelden de luchtverkeersregels.

Meer informatie en regels over het gebruik van drones vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Aanvraag ontheffing opstijgen of landen buiten luchthaven

De algemene regel is dat het verboden is om met een luchtvaartuig op te stijgen of te landen op een ander terrein dan een luchthaven. In sommige gevallen kan de burgemeester een verklaring van geen bezwaar verlenen of provincie Limburg hiervoor ontheffing verlenen.

Wilt u met een luchtballon opstijgen in de gemeente vanaf een locatie dan is een verklaring van geen bezwaar van de burgemeester nodig. U dient schriftelijk een verzoek via info@peelenmaas.nl in met de volgende gegevens:

  • de datum
  • het tijdstip van de stijging en de landing
  • de exacte locatie
  • de naam en het adres van de verantwoordelijke
  • de registratie van het toestel
  • de naam van de maatschappij.

Voor de overige zaken vraagt u een ontheffing voor gebruik van het luchtruim schriftelijk aan bij de provincie Limburg. Dit heet een TUG-ontheffing ('tijdelijk en uitzonderlijk gebruik').

In uw verzoek vermeldt u datum en tijdstip, locatie, naam van de verantwoordelijke persoon en de maatschappij en het registratienummer van het toestel. De provincie besluit binnen 4 weken over uw aanvraag. TUG-ontheffing aanvragen bij de provincie Limburg.

Oplaten helium ballonnen

Wilt u heliumballonnen oplaten voor bijvoorbeeld een ballonnenwedstrijd? Dan moet u dit melden bij de verkeersleiding van Schiphol  Airport. Zodra u weet op welke datum en tijd u de ballonnen gaat oplaten, belt u naar de verkeersleiding op telefoonnummer 020 406 2201. Op de dag zelf belt u een kwartier voor het oplaten van de ballonnen nog eens naar de verkeersleiding van Schiphol Airport om het tijdstip te bevestigen.

Let op: u mag de ballonnen niet aan elkaar knopen. Ook mogen er geen ijzeren delen aan de ballonnen zitten. Kaartjes mogen dus niet met paperclips of haakjes aan de ballonnen worden vastgemaakt, maar moeten aan het touwtje zelf vast zitten.