Ontwikkelingen in de buurt

In het gebied rondom Panningen Zuid zijn verschillende nieuwe ontwikkelingen bijgekomen. Naast de gebiedsontwikkeling Pius Park is de gemeente op zoek naar een nieuwe locatie voor het Buurtcollege Maas en Peel. Daarnaast komt het terrein van SV Egchel over 2 jaar vrij.

Voor het terrein van SV Egchel loopt een onderzoek om te bekijken wat een logische en wenselijke nieuwe invulling kan zijn. Daarbij is uitgesproken dat het Buurtcollege op deze locatie een nieuw schoolgebouw moet krijgen.

Zoektocht locatie Buurtcollege

Recent zijn alle ontwikkelingen in dit deel van Panningen naast elkaar gelegd. Het gaat om een groot gebied dat de komende jaren opnieuw vormgegeven wordt. Voor het Pius Park verandert er niets, de plannen zijn al definitief. Wel wordt onderzocht wat de voor- en nadelen zijn van de extra optie voor het Buurtcollege om op het meest zuidelijke deel van Panningen Zuid te landen. Dat is de plek waar vroeger de basisschool Panningen Zuid stond. Bij deze optie gaan we uit van uitruil. Een deel van de geplande woningen van Panningen Zuid worden in dat scenario verplaatst naar het terrein van SV Egchel. De ontwerpprincipes blijven bij zo’n uitruil ongewijzigd. Het zorgconcept van de Zorggroep blijft overeind, evenals het totaal aantal woningen, type woningen en wonen in een groene omgeving. Die studie loopt, na de zomer wordt duidelijk of deze optie wel of niet de voorkeur heeft. Uiteindelijk neemt de raad hier een besluit over.

Balans opmaken

Als duidelijk is of de uitruil gaat gebeuren, dan maken we gezamenlijk, de gemeente, De Zorggroep en Wonen Limburg, de balans op voor het project Panningen Zuid. Wij houden u op de hoogte.