Omgeving op de schop

De komende maanden gaat fysiek ‘op de schop’ in de grond. Dat betekent iets voor de directe omgeving. Direct aanwonenden zijn daarom uitgenodigd voor een eerste buurtbijeenkomst. Zij ontvangen meer details en informatie over de werkzaamheden en kunnen hun vragen stellen.

Mocht u er ook een belang bij hebben om over de details op de hoogte te zijn en bent u niet uitgenodigd voor de buurtbijeenkomst? Stuurt u dan een mail met uw gegevens naar projectkuukven@peelenmaas.nl.

In december 2023 krijgt een aantal bewoners een brief voor het uitvoeren van een opname van de woning. Dit doen we uit voorzorg. Mocht er tijdens de bouwperiode sprake zijn van schade dan geeft dit duidelijkheid.