Besluit gemeenteraad

In maart 2020 werd door de gemeenteraad over de herontwikkeling van de VMBO een positief besluit genomen. We hebben nog wat huiswerk meegekregen, maar de (financiële) kaders voor het project liggen nu vast. We kunnen verder zoals we dat bedacht hadden.

Bestemmingsplan

We hebben een start gemaakt met de voorbereiding voor een nieuw bestemmingsplan. In dit nieuwe bestemmingsplan wordt -naast de maatschappelijkefunctie-ook de functie wonentoegevoegd. En dat is nodig om straks de bouwvergunning voor de woningen te kunnen verlenen.  De procedure die hoort bij een bestemmingsplan neemt veel tijd in beslag. Er moeten verschillende onderzoeken worden uitgevoerd

en het plan moet ook (onder andere voor u) ter inzage liggen, zodat belanghebbenden nog bezwaar in kunnen dienen.
De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Op dit moment loopt alles nog volgens planning en denken we dat deze vaststelling nog vóόr de zomer 2021 kan plaatsvinden.

Tot die tijd gaan we verder met de algemene voorbereidingen en verfijning. De initiatiefnemer van het woonzorgcomplexhet Poelsplein(op het plaatje aangeduid als ‘zorg’) hoeft niet te wachten op een nieuw bestemmingsplan, omdat dit initiatief past in de huidige maatschappelijke bestemming.

Ontwerp VMBO Panningen

Verfijnen van de kaders

De verfijning die we nu nog gaan aanbrengen doen we deels achter de schermen (voorbereiden) en deels met de omgeving en belangstellenden (afstemmen en in gesprek gaan). We stellen deze kaders op in een zogeheten stedenbouwkundig plan. U mag daarbij denken aan onder meer:

  • het definitieve ontwerp van de locatie, waarvoor het vlekkenplan in deze nieuwsbrief de basis is.
  • de beeldkwaliteitseisen (hoe moet het er op hoofdlijn uit komen te zien).
  • de manier waarop we omgaan met parkeren, groeninrichting, waterberging, enz.
  • de manier waarop we hier met elkaar samen willen samenleven.

Op basis van deze kaders kan het bestemmingsplan weer een stapje verder worden gebracht en kunnen we ook gesprekken aangaan met de partners –waaronder Wonen Limburg –om alles ook daadwerkelijk te realiseren.

Uw mening

Zoals hierboven ook beschreven willen we ook graag het gesprek met u en andere belangstellenden en belanghebbenden voeren. Dat gaan we ook organiseren. Hoe en op welk moment we dit precies (kunnen) doen, bekijken we in september. Dit is vooral afhankelijk van de richtlijnen en maatregelen die in het kader van corona aan de orde zijn.