Giel Peetershof Egchel

Ten zuiden van Egchel ontwikkelt gemeente Peel en Maas de nieuwbouw wijk Giel Peetershof. De eerste fase is afgerond. Daar zijn de afgelopen jaren een 50-tal duurzame woningen gebouwd waar we als Gemeente Peel en Maas trots op zijn.

De ontwikkeling van Giel Peetershof fase 2 is gestart. Bij de ontwikkeling kijken we vooral naar de behoefte aan betaalbare en sociale woningen. In dit plan krijgen waarschijnlijk de tijdelijke kompaswoningen uit het Ringovenpark een nieuwe tijdelijke plek.

Vanuit het dorpsoverleg Egchel wordt bekeken of een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) ontwikkeld kan worden. Daarnaast is er mogelijk ruimte voor een beperkt aantal vrije kavels.

Locatie

Situatietekening plangebied Giel Peetershof fase 2. Braakliggend gebied gelegen tussen Gielenhofweg, Roggelseweg en Jacobusstraat.

Giel Peetershof Egchel op een kaart getoond.

Planning

Er is een voorlopige globale planning gemaakt.

Voorlopige globale planning
Wanneer Wat
Zomer 2023 Voorbereiding schetsplan
Juli 2023 Vaststelling grondexploitatie door de Raad
Najaar 2023 Uitzetten opdracht uitwerking stedenbouwkundig plan inclusief infrastructuur
2023 / 2024 Uitvoeren aanvullende onderzoeken
Maart 2024 Gereed stedenbouwkundig plan
Najaar 2024 Start planologische procedure
2025 Vaststellen Omgevingsplan Raad
2025 Bouwrijp maken
2025 Start uitgifte kavels

Contactpersoon

Projectleider is Carla Duijf, bereikbaar via e-mailadres carla.duijf@peelenmaas.nl of telefonisch 077 306 6666.

Nieuws

Het laatste nieuws over dit project: