Inloopavond directe omgeving

Woensdag 26 juni 2024 hebben we de omgeving bijgepraat over de ontwikkelingen voor een logische en wenselijke nieuwe invulling van het SV Egchel terrein. Een toekomstbeeld voor de lange termijn.

Er zijn 3 scenario’s gemaakt. De verschillen zitten vooral in de locatie van het Buurtcollege Maas en Peel. De buurtbewoners en andere partners in de omgeving zijn gevraagd naar de voor en nadelen die zij zien voor de 3 mogelijkheden.

Alternatieve optie Buurtcollege

De studie moet duidelijkheid geven over de locatie van het nieuwe schoolgebouw voor Buurtcollege Maas en Peel en hoe de school in de omgeving kan worden ingepast. Rond het terrein van SV Egchel zijn verschillende andere ontwikkelingen zoals de gebiedsontwikkeling Pius Park en de woningbouwplannen voor Panningen Zuid.

Voor het Pius Park verandert er niets. Die plannen zijn definitief. Een studie uit 2023 heeft laten zien dat een nieuw schoolgebouw voor het Buurtcollege daar ook niet past. Wel wordt onderzocht wat de voor- en nadelen zijn van de alternatieve optie voor het Buurtcollege Peel en Maas om op het meest zuidelijke deel van Panningen Zuid te landen. Dit is de plek waar vroeger de basisschool Panningen Zuid stond. Bij deze optie gaan we uit van uitruil. Een deel van de geplande woningen van Panningen Zuid worden in dat scenario verplaatst naar het terrein van SV Egchel.

De ontwerpprincipes blijven bij zo’n uitruil ongewijzigd. Het zorgconcept van de Zorggroep blijft overeind, evenals het totaal aantal woningen, type woningen en wonen in een groene omgeving. Die studie loopt, na de zomer wordt duidelijk of deze optie wel of niet de voorkeur heeft. Uiteindelijk neemt de raad hier een besluit over.