Erfgoed Peel en Maas

Erfgoed is alles wat we erven van vorige generaties en wat wij het bewaren waard vinden voor volgende generaties. Dit kunnen gebouwen zijn, maar ook kunstwerken of tradities.

Soorten erfgoed

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen onroerend erfgoed, roerend erfgoed en immaterieel erfgoed.

 • Onroerend erfgoed: dan hebben we het over gebouwen, monumenten of landschappen. Dit erfgoed is niet verplaatsbaar.
 • Roerend erfgoed: dit is erfgoed dat wel verplaatsbaar is. Denk hierbij aan kunstwerken, beelden of oude munten.
 • Immaterieel erfgoed: dit is erfgoed dat niet tastbaar is, bijvoorbeeld verhalen, tradities, feesten en dialecten.

Bescherming van het cultureel erfgoed

Peel en Maas beschermt cultuurhistorisch waardevolle objecten via het bestemmingsplan en niet met een traditionele, gemeentelijke monumentenlijst. Deze manier van beschermen staat in directe relatie tot de nieuwe omgevingswet, die vereist dat de gemeentelijke erfgoedwaardes compleet worden opgenomen in het omgevingsplan.

Op basis van waarde categorieën (beeld ondersteunend, beeld bepalend of karakteristiek) kunnen objecten een dubbelbescherming cultuurhistorie krijgen in het bestemmingsplan. Dit heeft als voordeel dat er beter rekening gehouden kan worden met de omgeving van het cultuurhistorisch waardevol object.

Het proces om te komen tot bescherming via het bestemmingsplan loopt. Naar verwachting is dit in het 1e kwartaal van 2024 klaar.

Het proces heeft de volgende stappen:

 • Informatieavond 10 oktober 2022

  Op maandagavond 10 oktober 2022 is uitgelegd hoe de gemeente op dit moment het erfgoed in Peel en Maas uitvoert. Ook zijn de processen toegelicht die nodig zijn om te komen tot een erfgoedbeleid en de erfgoedlijst.

  Bekijk deze fase Informatieavond 10 oktober 2022
 • Inloopmomenten november 2022

  Tijdens de inloopmomenten hebben inwoners informatie gegeven en aanvullingen op de voorlopige groslijst ingebracht.

  Bekijk deze fase Inloopmomenten november 2022
 • Bijeenkomst 6 februari 2023

  Vervolg in gesprek over erfgoed.

  Bekijk deze fase Bijeenkomst 6 februari 2023
 • Vaststellen kaders uitvoeringsbeleid erfgoed door gemeenteraad

  Op grote lijnen bepaalt de gemeenteraad richtlijnen voor het uitvoeringsbeleid erfgoed.

 • Waardevolle informatie over dorpsprofielen ontvangen

  Aan onze oproep om te reageren op de historische profielen van onze kernen is goed gehoor gegeven.

  Bekijk deze fase Waardevolle informatie over dorpsprofielen ontvangen
 • Uitwerking uitvoeringsbeleid erfgoed

  Op basis van de richtlijnen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld, gaan we het uitvoeringsbeleid erfgoed uitwerken.

 • Definitief uitvoeringsbeleid erfgoed

  Het college van burgemeester en wethouders stelt het definitief uitvoeringsbeleid erfgoed vast.

  Bekijk deze fase Definitief uitvoeringsbeleid erfgoed

Heeft u vragen over het erfgoed in Peel en Maas of zaken die u onder de aandacht wilt brengen? Stuur dan een e-mail naar schrijversgroep@peelenmaas.nl.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief over het erfgoed van Peel en Maas.