Erfgoed Peel en Maas

Erfgoed is alles wat we erven van vorige generaties en wat wij het bewaren waard vinden voor volgende generaties. Dit kunnen gebouwen zijn, maar ook kunstwerken of tradities.

Soorten erfgoed

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen onroerend erfgoed, roerend erfgoed en immaterieel erfgoed.

 • Onroerend erfgoed: dan hebben we het over gebouwen, monumenten of landschappen. Dit erfgoed is niet verplaatsbaar.
 • Roerend erfgoed: dit is erfgoed dat wel verplaatsbaar is. Denk hierbij aan kunstwerken, beelden of oude munten.
 • Immaterieel erfgoed: dit is erfgoed dat niet tastbaar is, bijvoorbeeld verhalen, tradities, feesten en dialecten.

Uitvoeringsbeleid erfgoed

Om het cultureel erfgoed in de gemeente Peel en Maas te behouden en beschermen wordt er een uitvoeringsbeleid erfgoed opgesteld. Dit beleid wordt naar verwachting in juli – augustus 2023 ter vaststelling voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. De kaders voor dit beleid worden naar verwachting in maart 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Deze kaders vormen de basis voor de uitwerking van het uitvoeringsbeleid erfgoed.

Bescherming van het cultureel erfgoed

Peel en Maas beschermt cultuurhistorisch waardevolle objecten via het bestemmingsplan en niet met een traditionele, gemeentelijke monumentenlijst. Deze manier van beschermen staat in directe relatie tot de nieuwe omgevingswet, die vereist dat de gemeentelijke erfgoedwaardes compleet worden opgenomen in het omgevingsplan.

Op basis van waarde categorieën (beeld ondersteunend, beeld bepalend of karakteristiek) kunnen objecten een dubbelbescherming cultuurhistorie krijgen in het bestemmingsplan. Dit heeft als voordeel dat er beter rekening gehouden kan worden met de omgeving van het cultuurhistorisch waardevol object.

Het proces om te komen tot bescherming via het bestemmingsplan kan opgestart worden zodra het uitvoeringsbeleid erfgoed is vastgesteld.

Meedoen, meedenken en meepraten over erfgoed

Wilt u meedoen, meedenken en meepraten over erfgoed, kijk dan op de website Doemee Peel en Maas.

 • Informatieavond 10 oktober 2022

  Op maandagavond 10 oktober 2022 is uitgelegd hoe de gemeente op dit moment het erfgoed in Peel en Maas uitvoert. Ook zijn de processen toegelicht die nodig zijn om te komen tot een erfgoedbeleid en de erfgoedlijst.

  Bekijk deze fase Informatieavond 10 oktober 2022
 • Inloopmomenten november 2022

  Tijdens de inloopmomenten hebben inwoners informatie gegeven en aanvullingen op de voorlopige groslijst ingebracht.

  Bekijk deze fase Inloopmomenten november 2022
 • Bijeenkomst 6 februari 2023

  Vervolg in gesprek over erfgoed.

  Bekijk deze fase Bijeenkomst 6 februari 2023
 • Vaststellen kaders uitvoeringsbeleid erfgoed door gemeenteraad

  Op grote lijnen bepaalt de gemeenteraad richtlijnen voor het uitvoeringsbeleid erfgoed.

 • Uitwerking uitvoeringsbeleid erfgoed

  Op basis van de richtlijnen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld, gaan we het uitvoeringsbeleid erfgoed uitwerken.

 • Informatieavond mei 2023

  In mei 2023 organiseren we een informatieavond waarbij inwoners de mogelijkheid krijgen om mee te denken over het uitvoeringsbeleid erfgoed.

 • Definitief uitvoeringsbeleid erfgoed

  Het college van burgemeester en wethouders stelt het definitief uitvoeringsbeleid erfgoed vast.

  Bekijk deze fase Definitief uitvoeringsbeleid erfgoed