Riool en wegwerkzaamheden Bong 30 km zone Baarlo

Locatie: Bong, 30 kilometer zone, en gedeelte Heierhof Baarlo
Periode: maandag 19 februari 2024 t/m maandag 30 september 2024

In deze straten voeren we onderhoud uit aan het riool en aan de weg. We leggen een hemelwaterriool aan en vervangen gedeeltes van het vuilwaterriool. Ook vervangen we de asfalt van de weg en bestrating van de trottoirs.

Dit project is samen met het project Industrieterrein Bong/Kieënweg Baarlo voorbereid. De projecten worden beide op een ander moment uitgevoerd.. De onderhoudswerkzaamheden in de Bong voeren we als eerste uit in verband met noodzakelijk onderhoud. Voor de werkzaamheden aan het industrieterrein zoeken we naar een andere gunstige uitvoeringsperiode i.v.m. bereikbaarheid industrieterrein.

Werkzaamheden

  • Aanleggen van een nieuw hemelwaterriool.
  • Op sommige plaatsen vervangen we het huidige vuilwaterriool.
  • Boven de grond vervangen we de rijbaan en trottoirs.

Planning

Voorlopig ontwerp: inloopmoment donderdag 16 maart 2023
Op donderdag 16 maart organiseerden we een inloopmoment voor bewoners. Het eerste ontwerp is hier gepresenteerd. Bewoners hebben hun reactie kunnen geven op het ontwerp en vragen kunnen stellen. 

Definitief ontwerp (datum september 2023 erbij zetten)
Het voorlopig ontwerp dat getoond is tijdens het inloopmoment is verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Aanwonenden zijn via een brief op de hoogte gesteld.
U kunt het ontwerp hier bekijken:


Aanbesteden (datum: oktober 2023)
In oktober 2023 besteden we het project aan.  Uiteindelijk krijgt een aannemer de opdracht om het project uit te voeren. Zodra de aannemer bekend is informeren we hierover.
Omdat de aannemer tijdens de uitvoering vaak rechtstreeks communiceert, laten we u weten wie de aannemer wordt. Zo bent u op de hoogte van wie u aanvullende informatie kunt verwachten.

Start uitvoering (datum toevoegen: Januari 2024 - Februari 2024)
We starten de werkzaamheden en informeren aanwonenden en belanghebbenden over de verwachte planning via bewonersbrieven en de projectpagina op de website.

Afkoppelen hemelwater

U kunt uw dak afkoppelen van het vuilwaterriool. Kijk voor meer informatie op de pagina Afkoppelen hemelwater .

Vragen

Neem dan contact op met projectleider Ruud Janssen via 077 306 6666 of stuur een e-mail naar projectopenbareruimte@peelenmaas.nl

In de straten Bong, 30 km zone, en gedeelte Heierhof voeren we onderhoud uit aan het riool en aan de weg. 
In de straten Bong, 30 km zone, en gedeelte Heierhof voeren we onderhoud uit aan het riool en aan de weg. 

Naar overzicht wegwerkzaamheden