Weg- en rioleringswerkzaamheden Kapelkesweg en De Paast Meijel

Locatie: Meijel

De Kapelkesweg wordt opnieuw ingericht met ruimte voor groen.
In de Kapelkesweg leggen we een hemelwaterriool aan. Om dit riool goed aan te laten sluiten op de uitstroomvoorziening leggen we in een deel van De Paast ook een hemelwaterriool aan.

Boven de grond vernieuwen we de rijbaan. Het asfalt vervangen we door klinkers.

Werkzaamheden

  • We leggen een hemelwaterriool aan in de Kapelkesweg en een deel van de Paast. Het hemelwater wordt afgekoppeld van het vuilwaterriool.
  • Asfalt vervangen we door klinkers in Kapelkesweg en De Paast.
  • In de Kapelkesweg komen nieuwe bomen in de straat en het huidige groen wordt aangepast.
  • In de Kapelkesweg vernieuwen we ook de trottoirs.

Planning

De werkzaamheden starten na de uitvoering van het project Kerkstraat en project Heldensedijk, Meijelseweg en brug. Naar verwachting starten de werkzaamheden in april of mei 2024. De Kapelkesweg is namelijk een belangrijke omleidingsroute is.

Elektrisch laden tijdens de werkzaamheden

Kijk op de pagina Laadpalen voor meer informatie over laadpalen bij u in de buurt.

Vragen

Heeft u een vraag, neem dan gerust contact op met projectleider Ruud Janssen via 077 306 6666.

Kapelkesweg en de Paast. De Steegstraat en Jan Thijssensteeg zijn inmiddels gereed gemaakt.
Kapelkesweg en de Paast. De Steegstraat en Jan Thijssensteeg zijn inmiddels gereed gemaakt.


Naar overzicht wegwerkzaamheden