Weg- en rioleringswerkzaamheden Kapelkesweg Meijel

Locatie: Meijel

De Kapelkesweg wordt opnieuw ingericht met ruimte voor groen.

Werkzaamheden

  • We leggen een hemelwaterriool aan. Het hemelwater wordt afgekoppeld van het vuilwaterriool.
  • Asfalt vervangen we door klinkers.
  • Er komen nieuwe bomen in de straat en het huidige groen wordt aangepast.
  • Trottoirs worden vernieuwd.

Planning

De werkzaamheden in de Kapelkesweg starten na de uitvoering van het project Kerkstraat en project Heldensedijk, Meijelseweg en brug. Naar verwachting starten de werkzaamheden in maart 2024. De Kapelkesweg is namelijk een belangrijke omleidingsroute is.

Vragen

Heeft u een vraag, neem dan gerust contact op met projectleider Ruud Janssen via 077 306 6666.


Naar overzicht wegwerkzaamheden