Natuurontwikkeling Simonshoek Meijel

Locatie: Simonshoek Meijel
Periode: woensdag 1 maart 2023 t/m zondag 30 april 2023

Natuurontwikkeling Simonshoeksebos is een project om de biodiversiteit te bevorderen. De gemeente voert dit project samen uit met Bosgroep Zuid-Nederland, de beheerder van de bossen.

Werkzaamheden

Het project omvat de ontwikkeling van heide- en bosranden en het maken van een kruiden/granen vegetatie op een voormalige akker in het bos. We gaan op 2 percelen werken. Dit zorgt voor vrachtverkeer op de Oude Nederweerterdijk en de Busserstraat.

Het perceel aan de Oude Nederweerterdijik gaan we afgraven. Deze grond vervoeren we naar het perceel aan de Busserstraat om de reuze bereklauw die daar staat te bestrijden.

Planning

  • 1 maart tot 9 maart 2023: vrachtverkeer vervoert grond van het ene naar het andere perceel.
  • 2 dagen plag werkzaamheden (datum nog onbekend).
  • Plantwerkzaamheden (najaar 2023)

In augustus/september 2023 starten de werkzaamheden voor de natuurontwikkeling op het perceel gelegen aan de Busserstraat.

Waarom deze natuurontwikkeling?

Het project is gericht op het behoud en herstel van de natuurlijke leefomgeving van verschillende soorten flora en fauna. Heidegebieden zijn belangrijke leefgebieden voor verschillende planten en dieren, zoals de heideplanten, reptielen en insecten. Door de aanleg van bosranden wordt een geleidelijke overgang gecreëerd tussen het heideterrein en het omliggende bos, waardoor verschillende diersoorten de ruimte krijgen om te leven en te jagen.

Daarnaast zal het project de biodiversiteit verder vergroten door het inzaaien van kruiden- en graanzaden voor de vogels. Vogels spelen een belangrijke rol in het ecosysteem, door het verspreiden van zaden en het bestuiven van planten. Het inzaaien van het zaadmengsel draagt daarom bij aan het behoud en de versterking van de lokale biodiversiteit.

Vragen en contact

Heeft u vragen over dit project of het vervolg dan kunt contact opnemen met Arno Linssen van de gemeente Peel en Maas 077 306 6666 of via de e-mail arno.linssen@peelenmaas.nl. U kunt ook contact opnemen met Lisa Raats van de Bosgroep 040 206 6360 of via de mail l.raats@bosgroepen.nl.

Natuurontwikkeling Simonshoek Meijel op een kaart getoond.

Naar overzicht wegwerkzaamheden