Herinrichting natuurgebied Stogger Helden

Locatie: Stogger, Helden
Periode: woensdag 25 januari 2023 t/m woensdag 31 mei 2023

We gaan werkzaamheden uitvoeren om het natuurgebied bio divers en klimaat adaptief in te richten. We verbeteren hiermee het leefgebied voor plant, mens en dier.

Eerder zijn er bergbezinkbassins aangebracht. Hiermee is de inhoud van het rioolstelsel vergroot. Dit beperkt de (water)overlast voor omwonenden rond Soeterbeek en Pratwinkel. Vervuild water uit het riool komt minder snel in het oppervlaktewater terecht bij hevige of langdurige buien.

Planning

Vanaf 25 januari 2023 werken we in dit gebied. Er komen bouwhekken en borden te staan om het werkgebied af te schermen. Houd ook uw hond aangelijnd, zodat deze niet in het werkgebied komt.
De werkzaamheden zijn eind mei 2023 afgerond. U kunt dan genieten van het vernieuwde gebied. Het resultaat van de werkzaamheden wordt ieder jaar beter zichtbaar. De planten, fruitbomen, bomen en kruidenmengsel hebben even tijd nodig om tot bloei en groei te komen.

Werkzaamheden

  • We leggen meerdere moerasvijvers aan. Dit zorgt voor een fijne leefomgeving voor libellen, insecten en vogels.
  • Op droge gedeeltes strooien we bloem- en kruidenrijke zaden. Hierdoor groeien er verschillende soorten planten, bloemen en kruiden. We verbeteren hiermee het leefgebied voor vogels, bijen en insecten. En, het gebied wordt kleurrijk.
  • Er komen meerdere bijen- en insectenhotels. Dit trekt insecten aan wat goed is voor de bloemen, en omgekeerd. Ook komt er een wand voor wilde bijen. 
  • Er komen fruitbomen te staan. Hier mag iedereen van plukken. 
  • Er komen rustplekken voor de recreatieve wandelaar.
  • En er komt een zwaluwwand. Dit zorgt voor een fijne broedgelegenheid voor oeverzwaluwen.
  • In het water komt een eiland met een boom. In de toekomst groeit deze boom uit tot een rustplek voor broedvogels en vogels.

Wat kunt u zelf doen?

Koppel uw hemelwater af van het rioolstelsel en onthard uw tuin. Dit zorgt dat de bergbezinkbassins minder snel overstort naar het schone oppervlaktewater, zoals bijvoorbeeld de Kwistbeek. Vraag meer informatie aan over het afkoppelen van uw hemelwater.

Vragen

Bij vragen kunt u contact opnemen via 077 306 6666 of stuur een email naar info@peelenmaas.nl.

Herinrichting natuurgebied Stogger Helden op een kaart getoond.

Naar overzicht wegwerkzaamheden