Herinrichting natuurgebied Stogger Helden

Locatie: Stogger, Helden
Periode: woensdag 25 januari 2023 t/m maandag 31 juli 2023

Van overstortlocatie tot beleefgebied

In het gebied Stogger in Helden ligt een overstortlocatie van het rioolstelsel. Door het aanbrengen van bergbezinkbassins hebben we de inhoud van het riool vergroot. Daarmee beperken we (water)overlast rond Soeterbeek en Pratwinkel bij hevige of langdurige buien. De bergbezinkbassins zorgen er ook voor dat vervuild water uit het riool minder snel in open water komt.

Ook het gebied rondom de bergbezinkbassins is aangepakt. Met meer oog voor de natuur, zijn er aanpassingen doorgevoerd om daarmee de biodiversiteit van het gebied te verbeteren.

Wat biedt het gebied:

  • Moerasvijvers: ze zorgen voor een fijne leefomgeving voor libellen, insecten en vogels.
  • Kleurrijke bloemenweides: door bloem- en kruidenrijke zaden te strooien groeien er verschillende soorten planten, bloemen en kruiden. Daarmee verbeteren we het leefgebied voor vogels, bijen en insecten.
  • Bijen- en insectenhotels: verblijf voor insecten die kunnen genieten van de bloemenweides. Er komt ook er een wand voor wilde bijen.
  • Zwaluwwand: fijne broedgelegenheid voor oeverzwaluwen.
  • Fruitbomen: voeding voor insecten, aangenaam voor vogels én voor wandelaar om te plukken. 

Genieten van deze omgeving doe je op een van de bankjes voor wandelaars. De informatieborden in het gebied geven aan wat er te zien is.

Wat kunt u zelf doen?

Wilt u helpen met het verbeteren van de biodiversiteit? Dat kan door verharding uit uw tuin te halen en bloemen, struiken of bomen te planten. Of zorg ervoor dat het hemelwater de grond in kan trekken door uw regenpijp af te koppelen

Herinrichting natuurgebied Stogger Helden op een kaart getoond.

Naar overzicht wegwerkzaamheden