Melden bij de gemeente

 • Melding openbare ruimte

  Is er iets kapot bij u in de buurt? Een lantaarnpaal of een stoeptegel bijvoorbeeld? Meld het ons

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Iets verloren of gevonden, dan kunt u dit melden via de website Verloren of Gevonden

 • Sloopmelding

  Sloopplannen? Meestal moet u een melding doen

 • Inrit melden

  Als u een inrit voor uw woning of bedrijfsgebouw wilt

 • Melden bouwwerkzaamheden

  Wilt u starten of bent u klaar met de bouw? Dan moet u een melding doen

 • Aansprakelijk stellen gemeente

  Schade door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden, of voertuigen van de gemeente?

 • Vrijwilligersverzekering

  Verzekeringspakketten voor vrijwilligers

 • Dieren, ongedierte en dierplagen

  Heeft u overlast van van ongedierte zoals ratten, muizen, marters of wespen? In sommige gevallen zorgen we voor de bestrijding van het ongedierte.

 • Asbest verwijderen

  Wilt u asbest verwijderen? In veel gevallen moet u daar een gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf voor inschakelen.

 • Adresonderzoek aanvragen

  Signaleert u dat iemand nog op een adres staat ingeschreven, terwijl deze persoon daar niet meer woont of dat er iemand op een adres woont, maar nog niet ingeschreven staat? Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen.