Klimaat

Het klimaat verandert. Dat merken we om ons heen. Hete en droge periodes worden afgewisseld met pittige regen- en onweersbuien. We proberen de verandering van het klimaat te verminderen, door meer gebruik te maken van duurzame energie.

En tegelijkertijd moeten we maatregelen nemen om de nadelige gevolgen van de klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken. We geven als gemeente graag het goede voorbeeld, onder andere bij de inrichting van straten en wijken. U kunt ook uw steentje bijdragen, bijvoorbeeld door uw tuin aan te passen.

Zelf aan de slag

Meer dan de helft van onze oppervlakte bestaat uit woningen, garages, inritten en tuinen. Om het gebied beter in te richten voor het veranderende klimaat, kunt u  bijvoorbeeld afkoppelen. Dit betekent dat het hemelwater van uw dak niet meer het riool in stroomt, maar bijvoorbeeld uw tuin in loopt of u het water opvangt in een regenton. U kunt ook tegels uit uw tuin halen voor meer beplanting. Dat zorgt voor minder wateroverlast en verkoeling op warme dagen. 

Samen met Waterschap Limburg biedt gemeente Peel en Maas voor het afkoppelen van hemelwater subsidie aan. U kunt ook eerst een afspraak maken voor een adviesgesprek. In dit gesprek bespreken we samen wat bij uw woning mogelijk is. Kijk voor meer informatie op de pagina subsidie voor het afkoppelen van hemelwater.

Waterklaar

Kijk op de website Waterklaar voor meer tips om uw tuin waterklaar te maken. 

Plannen en projecten

Plannen en projecten in Peel en Maas.

Bomenplan

Bomen vormen een belangrijk onderdeel voor een betere leefomgeving. Wetenschappelijk is aangetoond dat wonen in een groene omgeving beter voor u is. Maar niet alleen daarom zijn bomen (en struiken) belangrijk in onze leefomgeving. Bomen leveren een positieve bijdrage aan de klimaat-uitdagingen waar we allemaal voor staan.

De komende jaren plant Gemeente Peel en Maas extra bomen voor het 7.319 bomenplan. Ieder jaar kiezen we hiervoor 1 of 2 kernen uit waar we de bomen planten.

De locaties in de kernen kiezen we zorgvuldig. Denk aan speelveldjes waar de bomen zorgen voor schaduw. Of bij andere bomen waardoor er een groter gebied voor kleine zoogdieren en insecten ontstaat. Dit zorgt voor een betere leefomgeving voor mens, dier en plant. Met het planten van de extra bomen, zorgen we er ook voor dat we beter kunnen omgaan met de gevolgen door klimaatverandering.

Groenblauwe schoolpleinen

Het programma Waterklaar heeft de ambitie om in de periode tot 2026 80% van alle schoolpleinen van basisscholen in Noord- en Midden-Limburg de komende jaren om te vormen. Van een traditioneel (betegeld) schoolplein naar een gezonde leer- en speelomgeving waar natuur en water centraal staan.Om dit te bereiken is het programma GroenBlauwe Revolutie Schoolpleinen gestart.

In gemeente Peel en Maas doen op dit moment 4 scholen mee aan het project. In 2022 zijn dit Basisschool De Diamant in Baarlo, De Liaan in Helden en KC Avontuur in Koningslust. De Groenling in Panningen sluit in 2023 aan.

Een toekomstbestendige Merwijck

Gemeente Peel en Maas gaat de straten, het plein en het groen in de wijk Merwijck in Kessel een flinke opknapbeurt geven. We houden hierbij rekening met duurzaamheid en de klimaatverandering. Ook de leefomgeving en ontmoeten zijn belangrijke punten in Merwijck. De wijk wordt klaar gemaakt voor de toekomst. Dat wil de gemeente samen doen met de bewoners van de wijk en mensen die hier werken en regelmatig komen. Meer informatie vindt u op de website van Merwijck Kessel.

Afkoppelproject Achter de Hoven

In de wijk Achter de Hoven in Maasbree is de gemeente Peel en Maas gestart met de voorbereiding om in 22 straten de riolering vervangen. Er komt een gescheiden rioolstelsel.

Het hemelwater dat op de straten en trottoirs valt, wordt afgekoppeld van de riolering en kan langzaam de bodem in zakken. Dit noemen we infiltreren. Voor het vervangen van de riolering moeten de straten opgebroken worden. Dit biedt de mogelijkheid om ook te kijken naar de inrichting van de wijk. Kijk voor meer informatie op de pagina Achter de Hoven.

Stogger: van overstortlocatie tot beleefgebied

In het gebied Stogger in Helden ligt een overstortlocatie van het rioolstelsel. Door het aanbrengen van bergbezinkbassins hebben we de inhoud van het riool vergroot. Daarmee beperken we (water)overlast rond Soeterbeek en Pratwinkel bij hevige of langdurige buien. De bergbezinkbassins zorgen er ook voor dat vervuild water uit het riool minder snel in open water komt.

Ook het gebied rondom de bergbezinkbassins is aangepakt. Met meer oog voor de natuur, zijn er aanpassingen doorgevoerd om daarmee de biodiversiteit van het gebied te verbeteren.

Wat biedt het gebied:

  • Moerasvijvers: ze zorgen voor een fijne leefomgeving voor libellen, insecten en vogels.
  • Kleurrijke bloemenweides: door bloem- en kruidenrijke zaden te strooien groeien er verschillende soorten planten, bloemen en kruiden. Daarmee verbeteren we het leefgebied voor vogels, bijen en insecten.
  • Bijen- en insectenhotels: verblijf voor insecten die kunnen genieten van de bloemenweides. Er komt ook er een wand voor wilde bijen.
  • Zwaluwwand: fijne broedgelegenheid voor oeverzwaluwen.
  • Fruitbomen: voeding voor insecten, aangenaam voor vogels én voor wandelaar om te plukken. 

Genieten van deze omgeving doe je op een van de bankjes voor wandelaars. De informatieborden in het gebied geven aan wat er te zien is.

Wat kunt u zelf doen?

Wilt u helpen met het verbeteren van de biodiversiteit? Dat kan door verharding uit uw tuin te halen en bloemen, struiken of bomen te planten. Of zorg ervoor dat het hemelwater de grond in kan trekken door uw regenpijp af te koppelen

Natuurvriendelijk bermbeheer

Gemeente Peel en Maas kiest voor een natuurlijk karakter van de bermen. Om te komen tot een natuurvriendelijk bermbeheer verandert het maaibeleid. De gemeente bekijkt wat het beste bij een berm en de locatie past.

  • Moet de bodem verschralen zodat inheemse planten beter groeien?
  • Maaien we de bermen gedeeltelijk zodat vlinders en bijen een betere leefomgeving krijgen?
  • Of wisselen we het maaien van bermen juist per zijde van de weg af.

Ook kijkt de gemeente naar het moment van maaien.

Natuurvriendelijk beheer past de gemeente toe op plaatsen waar het kan. Daar waar de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt. Is het voor de verkeersveiligheid nodig, dan houden we de bermen kort. Zicht en overzicht is belangrijk.