Klimaat

Het klimaat verandert. Dat merken we om ons heen. Hete en droge periodes worden afgewisseld met pittige regen- en onweersbuien. We proberen de verandering van het klimaat te verminderen, door meer gebruik te maken van duurzame energie.

En tegelijkertijd moeten we maatregelen nemen om de nadelige gevolgen van de klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken. We geven als gemeente graag het goede voorbeeld, onder andere bij de inrichting van straten en wijken. U kunt ook uw steentje bijdragen, bijvoorbeeld door uw tuin aan te passen.

Zelf aan de slag

Meer dan de helft van onze oppervlakte bestaat uit woningen, garages, inritten en tuinen. Om het gebied beter in te richten voor het veranderende klimaat, kunt u  bijvoorbeeld afkoppelen. Dit betekent dat het hemelwater van uw dak niet meer het riool in stroomt, maar bijvoorbeeld uw tuin in loopt of u het water opvangt in een regenton. U kunt ook tegels uit uw tuin halen voor meer beplanting. Dat zorgt voor minder wateroverlast en verkoeling op warme dagen. 

Samen met Waterschap Limburg biedt gemeente Peel en Maas voor het afkoppelen van hemelwater subsidie aan. U kunt ook eerst een afspraak maken voor een adviesgesprek. In dit gesprek bespreken we samen wat bij uw woning mogelijk is. Kijk voor meer informatie op de pagina subsidie voor het afkoppelen van hemelwater.

Waterklaar

Kijk op de website Waterklaar voor meer tips om uw tuin waterklaar te maken. 

Plannen en projecten

Bomenplan

Bomen vormen een belangrijk onderdeel voor een betere leefomgeving. Wetenschappelijk is aangetoond dat wonen in een groene omgeving beter voor u is. Maar niet alleen daarom zijn bomen (en struiken) belangrijk in onze leefomgeving. Bomen leveren een positieve bijdrage aan de klimaat-uitdagingen waar we allemaal voor staan.

De komende 8 jaar plant gemeente Peel en Maas 7.319 bomen in de gemeente. In april 2022 zijn de eerste bomen geplant in Kessel en Kessel Eik. Daarna worden per jaar 1 of 2 kernen uitgelicht om te kijken waar bomen geplant kunnen worden. Denk aan speelveldjes waar ze zorgen voor schaduw. Of bij andere bomen voor het creëren van een groter gebied voor kleine zoogdieren en insecten.

Groenblauwe schoolpleinen

Het programma Waterklaar heeft de ambitie om in de periode tot 2026 80% van alle schoolpleinen van basisscholen in Noord- en Midden-Limburg de komende jaren om te vormen. Van een traditioneel (betegeld) schoolplein naar een gezonde leer- en speelomgeving waar natuur en water centraal staan.Om dit te bereiken is het programma GroenBlauwe Revolutie Schoolpleinen gestart.

In gemeente Peel en Maas doen op dit moment 4 scholen mee aan het project. In 2022 zijn dit Basisschool De Diamant in Baarlo, De Liaan in Helden en KC Avontuur in Koningslust. De Groenling in Panningen sluit in 2023 aan.

Een toekomstbestendige Merwijck

Gemeente Peel en Maas gaat de straten, het plein en het groen in de wijk Merwijck in Kessel een flinke opknapbeurt geven. We houden hierbij rekening met duurzaamheid en de klimaatverandering. Ook de leefomgeving en ontmoeten zijn belangrijke punten in Merwijck. De wijk wordt klaar gemaakt voor de toekomst. Dat wil de gemeente samen doen met de bewoners van de wijk en mensen die hier werken en regelmatig komen. Meer informatie vindt u op de website van Merwijck Kessel.

Afkoppelproject Achter de Hoven

In de wijk Achter de Hoven in Maasbree is de gemeente Peel en Maas gestart met de voorbereiding om in 22 straten de riolering vervangen. Er komt een gescheiden rioolstelsel.

Het hemelwater dat op de straten en trottoirs valt, wordt afgekoppeld van de riolering en kan langzaam de bodem in zakken. Dit noemen we infiltreren. Voor het vervangen van de riolering moeten de straten opgebroken worden. Dit biedt de mogelijkheid om ook te kijken naar de inrichting van de wijk. Kijk voor meer informatie op de pagina Achter de Hoven.

Natuurvriendelijk bermbeheer

Gemeente Peel en Maas kiest voor een natuurlijk karakter van de bermen. Om te komen tot een natuurvriendelijk bermbeheer verandert het maaibeleid. De gemeente bekijkt wat het beste bij een berm en de locatie past.

  • Moet de bodem verschralen zodat inheemse planten beter groeien?
  • Maaien we de bermen gedeeltelijk zodat vlinders en bijen een betere leefomgeving krijgen?
  • Of wisselen we het maaien van bermen juist per zijde van de weg af.

Ook kijkt de gemeente naar het moment van maaien.

Natuurvriendelijk beheer past de gemeente toe op plaatsen waar het kan. Daar waar de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt. Is het voor de verkeersveiligheid nodig, dan houden we de bermen kort. Zicht en overzicht is belangrijk.