Afvalpas ondergrondse containers

Bij appartementen wordt soms het restafval ingezameld in ondergrondse containers. Bent u de afvalpas kwijt of is de pas kapot? Dan kunt u een nieuwe afvalpas aanvragen.

Afvalpas aanvragen

Een afvalpas hoort bij woning, is de woning van de woningstichting dan eerst graag eerst navraag doen bij de woningstichting.

Afvalpas aanvragen

Kosten

Het vervangen van een afvalpas die kwijt of beschadigd is, kost 10 euro.

Gebruik van pas en container

Om de ondergrondse containers goed te kunnen gebruiken, houdt u rekening met het volgende:

  • De afvalzak is niet groter zijn dan 60 liter
  • De afvalzak mag niet zwaarder zijn dan 10 kg
  • Is de container vol of kapot. Laat uw afval daar niet achter, neem het weer mee terug en meld het ons.
  • Laat geen afval achter bij de container.
  • De ondergrondse container wordt 1x per 2 weken geleegd.
  • Huishoudelijk afval scheidt u in: PMD, GFT, textiel, glas, luiers. Dit wordt apart ingezameld.
  • Voorkom geluidsoverlast en gebruik de container overdag.
  • Grof afval wegbrengen naar het Milieupark Peel en Maas.

Storing of volle container

Is een ondergrondse container vol of is er een storing? Meldt dit bij ons via 077 306 6666. U kunt het ook online doorgeven via het formulier Melding openbare ruimte.