Kinderraad

Gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk om goed te luisteren naar de mening van kinderen en jongeren en om hen actief te betrekken bij gemeentelijke plannen en de lokale democratie. Dit doen we onder andere met een kinderraad.

In het schooljaar 2022/2023 bieden we de scholen die meedoen een rondleiding aan. Maak hiervoor een afspraak.

Afspraak maken rondleiding

Handleiding afspraak maken rondleiding

Op vrijdag 13 en 27 januari, vrijdag 10 februari en vrijdag 3 maart 2023 zijn er elke dag 4x een rondleiding van ongeveer 1 uur en 15 minuten. 4 groepen van ongeveer 15 kinderen kunnen tegelijkertijd rondlopen in het Huis van de Gemeente. Op een tijdstip lopen er ongeveer 60 kinderen door het Huis van de Gemeente. Leerkrachten en begeleiders mogen daarnaast aansluiten.

Inplannen datum

Afhankelijk van het aantal kinderen voor de rondleiding, moet een datum, tijdstip en het aantal groepen dat nodig is, worden ingepland. Met deze afspraakmodule is duidelijk welke data en tijdstippen nog beschikbaar zijn. Aanmelden voor de rondleiding kan tot 12 december 2022.

Voorbeelden

 • Stel je komt met een klas van 25 kinderen. Dan plan je bijvoorbeeld 13 januari om 9.00 uur 2 groepen voor max 15 kinderen per groep in, zodat er voor 30 kinderen plek is. 
 • Stel je hebt een klas met 16 kinderen, plan dan bijvoorbeeld 13 januari om 9.00 uur 1 groep. Een kind meer is mogelijk.
 • Stel voor dat er meer dan 60 kinderen in groepen 7 en 8 zitten, dan kunnen die niet allemaal op hetzelfde tijdstip terecht. Verdeel de groepen dan over meerdere tijdstippen of data.

Let op bij het invullen van het veld 'aantal personen'

Wij gebruiken een standaard formulier. Daardoor staan er een aantal zaken die anders ingevuld moeten worden. Het is niet nodig het veld 'aantal personen' in te vullen, dit staat standaard op 1. Bij de voornaam vul de naam van de school in, bij de achternaam het dorp. Bij geboortedatum 01-01-2022. U krijgt een standaard ontvangstbevestiging. Begin januari krijgt u een e-mail met aanvullende informatie over het bezoek.

Problemen met meerdere groep aanmelden

Komt u met meerdere groepen en lukt het niet om alle groepen op een datum/tijdstip inplannen? Neem dan contact op met de griffie om de mogelijkheden te bespreken.

Zijn er vragen of komt u er niet uit? Neem dan contact op met de griffie via e-mail kinderraad@peelenmaas.nl of 077 306 6666.

Functies

Naast de kinderraadsleden zijn er ook andere functies te verdelen:

 • 5 wethouders (uit 5 verschillende kernen)
 • griffier
 • journalist
 • fotograaf
 • bode.

Welke scholen wie mag leveren wisselt per jaar.

Kinderraad vergaderingen

In de kinderraad mogen per basisschool 2 leerlingen uit groep 7 en/of groep 8 meepraten en meedenken over het beleid van de gemeente. Iedere deelnemende school vormt een fractie. Dat houdt in dat de overige kinderen van de klas of gehele bovenbouw meedoen als fractieondersteuners om de vergaderingen voor te bereiden. We rekenen er ook op dat de overige kinderen tijdens de vergaderingen op de tribune plaatsnemen om hun school aan te moedigen.

Op welke wijze de leerlingen worden benoemd, gekozen en voorgedragen kan iedere school op een eigen manier invullen. De kinderen worden benoemd voor 1 schooljaar.

De kinderraad vergadert 3 keer per jaar op een woensdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur. De vergaderingen zijn in de raadzaal van het Huis van de Gemeente.

Per vergadering staan er 2 punten op de agenda.

Eén agendapunt wordt door de kinderraad zelf ingebracht. Elke school presenteert zijn eigen voorstel. Voor het uiteindelijk gekozen voorstel wordt een budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering. De 5 kinderwethouders selecteren, samen met de kinderraadswerkgroep, twee voorstellen. Daaruit kiest de kinderraad uiteindelijk het allerbeste voorstel wat ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Daarnaast wordt er per vergadering 1 agendapunt door de gemeenteraad of het college ingebracht, een onderwerp waarover de gemeenteraad/college advies wil van de kinderraad. Voor en tijdens de vergadering wordt de kinderraad bijgestaan door buddies, bestaande uit raadsleden en burgerraadsleden.

Volg de activiteiten van de kinderraad via:

 • Facebook: @KinderraadPeelenMaas
 • Instagram: #kinderraadpeelenmaas
 • YouTube: zoek op kinderraad Peel en Maas

Stuur een e-mail voor meer informatie over de kinderraad.