Kinderraad

Gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk om goed te luisteren naar de mening van kinderen en jongeren en om hen actief te betrekken bij gemeentelijke plannen en de lokale democratie. Dit doen we onder andere met een kinderraad.

In de kinderraad mogen per basisschool 2 leerlingen uit groep 7 en/of groep 8 meepraten en meedenken over het beleid van de gemeente. Iedere deelnemende school vormt een fractie. Dat houdt in dat de overige kinderen van de klas of gehele bovenbouw meedoen als fractieondersteuners om de vergaderingen voor te bereiden. We rekenen er ook op dat de overige kinderen tijdens de vergaderingen op de tribune plaatsnemen om hun school aan te moedigen.

Op welke wijze de leerlingen worden benoemd, gekozen en voorgedragen kan iedere school op een eigen manier invullen. De kinderen worden benoemd voor 1 schooljaar. 

Functies

Naast de kinderraadsleden zijn er ook andere functies te verdelen:

  • 5 wethouders (uit 5 verschillende kernen)
  • griffier
  • journalist
  • fotograaf
  • bode.

Welke scholen wie mag leveren wisselt per jaar.

Kinderraad vergaderingen

De kinderraad vergadert 3 keer per jaar op een woensdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur. De vergaderingen zijn in de raadzaal van het Huis van de Gemeente.

Per vergadering staan er 2 punten op de agenda.

Eén agendapunt wordt door de kinderraad zelf ingebracht. Elke school presenteert zijn eigen voorstel. Voor het uiteindelijk gekozen voorstel wordt een budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering. De 5 kinderwethouders selecteren, samen met de kinderraadswerkgroep, twee voorstellen. Daaruit kiest de kinderraad uiteindelijk het allerbeste voorstel wat ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Daarnaast wordt er per vergadering 1 agendapunt door de gemeenteraad of het college ingebracht, een onderwerp waarover de gemeenteraad/college advies wil van de kinderraad. Voor en tijdens de vergadering wordt de kinderraad bijgestaan door buddies, bestaande uit raadsleden en burgerraadsleden.

Meer informatie

Volg de activiteiten van de kinderraad via:

  • Facebook: @KinderraadPeelenMaas
  • Instagram: #kinderraadpeelenmaas
  • YouTube: zoek op kinderraad Peel en Maas

Stuur een e-mail voor meer informatie over de kinderraad.