Blog Raadsnieuws

Besluitvormende Raadsvergadering 21 mei 2019

Besluitvormende Raadsvergadering 4 februari 2020 vervalt

Omdat alle agendapunten al zijn behandeld en aangenomen, vervalt de Raadsvergadering van 4 februari 2020.
Opinierende raadsvergadering 21 januari 2020

Raad akkoord met aanpak Kwistbeekdal: wateroverlast bestrijden met natuurontwikkeling

Het Kwistbeekdal wordt definitief flink heringericht. Vorige week dinsdag stemde de raad unaniem in met een krediet van €1,65 miljoen voor een plan dat wateroverlast moet voorkomen én zorgt voor nieuwe natuur.

Laatste raadsvergadering 2019

Krediet voor Toekomstbeeld Helden, pilot Hulp bij de Huishouding in aangepaste vorm verder.
Opiniërende raadsvergadering dinsdag 3 december 2019

Krediet voor De Sprunk unaniem toegekend

De agenda van de raadsvergadering van dinsdag 3 december was goed gevuld met diverse onderwerpen. Acht van de elf raadsvoorstellen werden aangenomen, waaronder de kredietaanvraag voor de onderwijshuisvesting in De Sprunk in Koningslust.
Begroting 2020 Dinsdag 12 november 2019

Algemene Beschouwingen: raad discussieert over begroting 2020

Raad wil grotere rol bij belangrijke onderwerpen.
Opiniërende Raadsvergadering dinsdag 8 oktober 2019

Kinderraad en reeks kleine bestemmingsplannen: gemakkelijk avondje voor gemeenteraad

De Kinderraad kan definitief aan de slag, en ook de verplaatsing van zorgwijngaard Vineacura naar Helden heeft definitief groen licht. In een korte vergadering tikte de gemeenteraad in recordtempo een serie eenvoudige, politiek ongevoelige agendapunten af.
Besluitvormende Raadsvergadering 17 september 2019

Bestemmingsplannen aangenomen

Op dinsdag 17 september 2019 vond een Besluitvormende Raadsvergadering plaats. De agenda was beperkt, met twee aangehouden raadsvoorstellen: een over het bestemmingsplan Stille Wille en een over het bestemmingsplan Zandbergweg 11.
Opiniërende Raadsvergadering 3 september 2019

Drukbezochte raadsvergadering

Op dinsdag 3 september 2019 was de eerste raadsvergadering na het zomerreces, en het was meteen een drukte van belang. Behalve nagenoeg de voltallige raad waren er veel belanghebbenden die met veel interesse naar de beraadslagingen luisterden.
Besluitvormende raadsvergadering 2 juli 2019

Kadernota 2020 aangenomen

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 2 juli, de laatste voor het zomerreces, werd de Kadernota 2020 behandeld. In de Kadernota presenteert het college op hoofdlijnen haar plannen voor het komend jaar.
Besluitvormende Raadsvergadering 25 juni 2019

Raadsmeerderheid: geen overhaaste ‘brede dialoog’ over toekomstbestendige landbouw

Er komt op niet al te lange termijn een brede dialoog in Peel en Maas over een meer natuurvriendelijke landbouw in deze regio.
Opiniërende Raadsvergadering 11 juni 2019

Voorbereidingskrediet basisschool Den Doelhof leidt tot behoorlijk debat in de Raad

Het waren kleine en grote ergernissen waar de raad zich op dinsdag 11 juni 2019 over boog. De grootste ergernis betrof de voorbereidingskosten voor de nieuwe basisschool in Meijel. Een andere was de hondenpoep. Ook een discussie over landbouw en natuurbehoud kwam voorbij.
Besluitvormende Raadsvergadering 21 mei 2019

Besluitvormende Raadsvergadering 21 mei 2019 vervalt

Omdat alle agendapunten al zijn behandeld en aangenomen, vervalt de Raadsvergadering van 21 mei 2019.
Opiniërende Raadsvergadering 7 mei 2019

Raad eensgezind bij de behandeling van vier bestemmingsplannen

Op dinsdag 7 mei 2019 vond de opiniërende raadsvergadering plaats in het Huis van de Gemeente. Op de agenda stonden vier voorstellen voor wijziging van een bestemmingsplan.
Besluitvormende Raadsvergadering 16 april 2019

Raad stemt in met beleid huisvesting arbeidsmigranten

Er komen definitief ruimere mogelijkheden om arbeidsmigranten te huisvesten. Een grote raadsmeerderheid vindt dat de behoefte aan tijdelijke woonruimte voor deze groep zó groot is dat vanaf nu in principe elke locatie in aanmerking komt.
Opiniërende Raadsvergadering 26 maart 2019

Extra budget voor Beringe Buiten en eerste debatronde huisvesting arbeidsmigranten

Het ziet ernaar uit dat er meer mogelijkheden komen voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Er tekent zich een raadsmeerderheid af die vindt dat Peel en Maas oplossingen moet zoeken voor het tekort aan woonruimte van arbeidsmigranten.
Besluitvormende raadsvergadering 12 maart 2019

Een feestelijke raadsvergadering

In de besluitvormende raadsvergadering van dinsdag 12 maart 2019 kwamen twee formele onderwerpen aan de orde en drie wat minder formele.
Opiniërende raadsvergadering 26 februari 2019

Verkoop BreeBronne en verkeersveiligheid Helden

In de opiniërende raadsvergadering van dinsdag 26 februari 2019 trokken 2 onderwerpen de aandacht. De verkoop van BreeBronne aan de Hermans Groep, die er een Fun Valley wil vestigen en de verkeersveiligheid op de N562 in Helden.
Besluitvormende raadsvergadering 5 februari 2019

Knoop doorgehakt: tarieven Hulp bij het Huishouden en WMO vastgesteld

De tarieven voor Hulp bij het Huishouden blijven in elk geval dit jaar voor de meeste mensen in Peel en Maas ongewijzigd (behalve Baarlo en Panningen).
Opiniërende raadsvergadering 22 januari 2019

Hulp bij het Huishouden: de discussie duurt voort

Het is een lastig dossier: de nieuwe tarieven voor de Hulp bij het Huishouden. Voor de derde keer sprak de raad erover, en een aangepast raadsvoorstel lijkt het nu te halen.

Raadsvergaderingen 2020: