Blog Raadsnieuws

Gemeenteraad worstelt met plan voor centrum Panningen

Commissievergadering 7 maart 2023: Twijfels in commissievergadering over sloop van woningen, vraagtekens over kosten.

Oppositie verlaat raadszaal bij behandeling van bestemmingsplan Keup/Baarloseweg

Raadsvergadering 31 januari 2023: Extra geld voor voorbereiding volgende fase nieuwbouwwijk Kuukven

Brede steun voor stopafspraken met tientallen veehouderijen: transitie buitengebied in volle gang

Commissievergadering 17 januari 2023: Nieuwbouw Kuukven: wachten op ja-woord Wonen Limburg

Raad houdt het voorlopig bij 5 standplaatsen erbij voor woonwagenbewoners

Raadsvergadering 13 december 2022: Ergernis over LLTB-brief inzake huisvesting arbeidsmigranten.

‘Nieuwe informatie’: raad stelt bespreking nieuwbouwplan De School Maasbree uit

Commissievergadering 29 november 2022: Oppositie kritisch over voorstel uitbreiding woonwagenstandplaatsen.

Nieuwe locatie consultatiebureau Panningen in vergevorderd stadium

Raadsvergadering 15 november 2022. Raad akkoord met plan IKC De Riet.

Algemene beschouwingen: raad bespreekt begroting voor volgend jaar

Raadsvergadering 8 november 2022: Waardering voor solide financiën, kritiek op bouwbeleid

Plan nieuwe Kindcentrum De Riet goed ontvangen

Commissievergadering dinsdag 1 november 2022. Vragen over groei leerlingenaantal en invulling nieuwe openbare ruimte.

Voorbereiding Laefplein Maasbree definitief van start

Raadsvergadering 11 oktober 2022. Raad in debat over opvang asielzoekers, Oekraïners en huisvesting statushouders.

Eerste commissievergadering na zomerreces

Commissievergadering dinsdag 27 september 2022. Veel vragen over plan ‘Laefplein’ Maasbree.

Raadsvergaderingen: