Woo-verzoek

De Wet Open Overheid (Woo) is bedoeld om de overheid transparanter te maken en regelt uw recht op informatie van de overheid. Op deze manier kunt u meer inzicht krijgen in het handelen van de overheid. Een Woo-verzoek is niet bedoeld voor het stellen van algemene vragen of het opvragen van persoonlijke dossiers of het opvragen van algemene informatie. Iedereen kan een Woo-verzoek doen.

Weet u niet zeker of u een Woo verzoek moet indienen, stuur dan een e-mail naar info@peelenmaas.nl of neem telefonisch contact op.

Woo-verzoek indienen

U kunt een Woo-verzoek ook per post sturen, mondeling indienen, of afgeven bij de receptie van het Huis van de Gemeente.

Voorwaarden

  • Uw verzoek moet voorzien zijn van uw naam, postadres en handtekening.
  • U geeft zo concreet mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • Het moet gaan om publieke informatie die een bestuurlijke aangelegenheid betreft. Het gaat dan om informatie die is neergelegd in documenten bij de gemeenteraad, het college van burgmeester en wethouders of de burgemeester.
  • Vermeld zo concreet mogelijk welke documenten u wilt.
  • Op grond van de Legesverordening Peel en Maas mag de gemeente leges heffen voor kopieën van verstrekte documenten.
  • De informatie die u vraagt is aanwezig bij de gemeente.

Termijn

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 2 weken.

  • Wordt uw verzoek toegewezen? Dan kan de gemeente de informatie op verschillende manieren aan u verstrekken. Denk daarbij aan een kopie van een document, een samenvatting of uittreksel van een document. Daarnaast kan de gemeente u uitnodigen om de documenten te komen inzien.
  • Wordt uw verzoek afgewezen? Dan kunt u 6 weken na de bekendmaking van het besluit bezwaar maken.
  • Beslist de gemeente niet binnen de termijn op uw verzoek? Dan kunt u binnen 6 weken na het einde van de beslistermijn bezwaar of beroep instellen.